Menu
NL
TRACKS-beeld

TRACKS: erfgoedzorg in de kunstensector

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ ging van start in 2013, met als doel het stimuleren de zorg voor het eigen archief binnen de kunstensector. Via de online toolbox TRACKS worden hiervoor handige tools aangereikt. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie. De visie voor het project werd uitgezet door de TRACKS-partners; de uitvoering is in handen van PACKED vzw.

Periode: 2013 - 2018

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’, zoals opgestart in 2013, bestond uit vier acties:

  • terreinverkenning en overleg;
  • creatie van TRACKS, een online toolbox voor archieven en collecties in de kunstensector;
  • opstellen van een roadmap voor sensibilisering en dienstverlening;
  • dissemineren van projectresultaten en sensibiliseren omtrent duurzaamheid.

De terreinverkenning is ondertussen afgerond en kan u via deze link als PDF-bestand downloaden. Op basis van deze terreinverkenning werd een actieplan opgesteld voor de uitvoering van het project in 2014. Klik hier om dit actieplan als PDF-bestand te downloaden.

Ontwikkeling van de online toolbox TRACKS

Met de ontwikkeling van de online toolbox TRACKS worden laagdrempelige richtlijnen opgesteld die een invulling geven aan wat ‘zorg dragen voor eigen archief en eigen collectie’ inhoudt. TRACKS geeft antwoorden op volgende vragen:

  • wat is zorg dragen voor eigen archief en collectie?
  • waarom aan archief- en collectiezorg doen?
  • hoe kan ik zorg dragen voor mijn archief en collectie?
Pilootprojecten

In het kader van de ontwikkeling van de TRACKS-toolbox worden ook enkele pilootprojecten uitgevoerd. Elk van deze pilootprojecten heeft een specifieke vraagstelling of invalshoek. Ze toetsen de objectieven en motivaties voor archiefzorg in de kunstensector aan de realiteit. Alle problemen, vragen en moeilijkheden waarmee de kunstensector te maken kan krijgen bij het realiseren van een archiefwerking komen aan bod. De pilootprojecten richten zich op de verschillende deelsectoren en mogelijke obstakels bij het archiveren. Er wordt ook gekeken hoe men proactief aan archiefzorg kan doen of hoe men reeds bij de creatie rekening kan houden met een duurzame bewaring van het materiaal of het werk.

Partners in het project

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ is een samenwerking van PACKED vzw met BAM, VTi, Faro, Het Firmament, Resonant, VAi / CVAa, Archiefbank Vlaanderen en Forum voor amateurkunsten. Het wordt uitgevoerd in overleg met de musea voor hedendaagse kunst en de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel.

Ondersteuning

Organisaties en kunstenaars die met hun archief (zowel digitaal als analoog) aan de slag willen kunnen beroep doen op de ondersteuning van de bevoegde expertisecentra en steunpunten. PACKED vzw zelf biedt vooral ondersteuning met betrekking tot digitale archieven en collecties.

Een beknopte versie van het aanvraagdossier van dit project kan u downloaden via deze link (PDF-bestand).

Vervolgtraject van het project TRACKS

Verschillende verlengingen van (de ondersteuning door de Vlaamse overheid van) het project vonden plaats in de periode 2014-2018. Ondertussen is Erfgoedzorg in de kunstensector uitgegroeid tot een vaste actielijn in de werking van PACKED vzw. In het meerjarig beleidsplan 2019-2023 is het dan ook één van hoofdbestanddelen van de werking, waarbij de TRACKS-website als doelgroepspecifiek kennisplatform behouden blijft. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt