Menu
NL
Persistente Uris

Resolver

De Resolver is een tool om persistente URI's voor cultureelerfgoedobjecten te beheren. Beheerders van kleine of middelgrote collecties kunnen met deze tool erfgoedobjecten duurzaam identificeren op het web en data over dat erfgoedobject delen met hun erfgoedgemeenschap. Deze tool werd ontwikkeld in het kader van het 'Persistente identificatie' traject (2013-2016) maar wordt sinds begin 2020 niet meer ondersteund. In 2019 werd de Resolver vervangen door CultURIze, waarover je informatie vindt op onze pagina Ondersteuning. Voor de musea die de Resolver nog gebruiken blijft de code en bijhorende documentatie beschikbaar op GitHub.

Periode: 2013-2019

De Resolver is een database-driven webapplicatie, de code is gepubliceerd onder een GPL3-licentie en is vrij beschikbaar op GitHub.

In 2019 lanceerden we de versie 1.0.0. van CultURIze, de nieuwe tool voor het beheren van persistent identifiers. De webapp Resolver werd vervangen door een gebruiksvriendelijker desktopapp waarmee vertrekkend van een spreadsheet in vier stappen persistente identifiers worden aangemaakt. De achterliggende problematiek, waarop de Resolver een antwoord wou bieden, is dezelfde als bij CultURIze, nl. Linkrot.

Waarom persistente URI's gebruiken?

Collectiebeheerders willen kennis, informatie en data over erfgoedobjecten aanmaken, beheren en verspreiden. Ontwikkelaars van webapplicaties willen snel en eenvoudig toegang tot data over erfgoedobjecten. De Vlaamse overheid tenslotte, wil erfgoed duurzaam toegankelijk maken binnen een genetwerkte basisinfrastructuur. Culturele objecten dienen daarom eenduidig, persistent geïdentificeerd worden in de digitale ruimte zodat ze makkelijker kunnen worden gevonden / gecontextualiseerd. Webresources dienen langdurig toegankelijk te blijven via dezelfde URI, ongeacht de serverlocatie of applicatie waarmee ze toegankelijk wordt gemaakt. 

Wat lost de Resolver op?

De Resolver laat je toe persistente URI’s aan te maken voor erfgoedobjecten volgens een standaard protocol; daardoor gebeurt er doorverwijzing (dereferencing) van een persistente URI naar een webresource met een representatie van het erfgoedobject (als gestructureerde tekst - html, json, xml - of als 2D beeld). Het beheer van de doorverwijzingen is met deze tool in handen van de collectiebeheerder.

Hoe lost de Resolver dit op?

De Resolver is een webserver met een database en een grafische gebruikersinterface (GUI). De koppelingen tussen URI’s en webresources worden bewaard in de database. De afhandeling van een HTTP-GET request voor een persistente URL gebeurt door de webserver die de HTTP-client zal doorverwijzen naar de webresource waar de data gepubliceerd staat. Collectiebeheerders beschikken over een grafische gebuikersinterface om: 

(a) persistente URI’s aan te maken 
(b) te koppelen aan webresources, 
(c) de koppeling aan en uit te zetten, 
(d) gebruik van persistente URI’s door derden te monitoren.

Vlaanderen - Verbeelding werkt