Menu
NL
Pfo Partners

PREFORMA

PREFORMA - PREservation FORMAts for culture information/e-archives – was een Pre-Commercial Procument (PCP) project dat liep van januari 2014 tot december 2017 en gecofinancierd werd door de Europese Commissie onder het FP7-ICT programma. PREFORMA onderzocht welke aspecten de kwaliteit bepalen van bestandsformaten die gebruikt worden in lange-termijnbewaring van digitale informatie. Het doel van het project was om een een aantal open-source validatietools te bouwen die ervoor zorgen dat archiveringsformaten steeds op dezelfde manier geproduceerd worden, waardoor ze makkelijker en langer te bewaren zijn. PACKED vzw stond in dit project in voor de coördinatie van de aanbestedingsprocedure en de selectie van de R&D partners die het project zouden uitvoeren, bleef betrokken bij de ontwikkeling en maakte deel uit van de taskforce DPF Manager.

Periode: 2014 - 2017

Onderzoek en ontwikkeling nodig om dit ecosysteem te vormen werd aanbesteed met behulp van een Pre-Commercial Procurement (PCP) procedure. Dat betekent dat het eigenlijke onderzoek en de ontwikkeling van de validatietools gedaan worden door een aantal bedrijven die het eindresultaat ook als een commercieel product zullen aanbieden. De procedure is bijzonder omdat ze een competitief element bevat en uiteindelijk niet één maar drie concurrerende oplossingen oplevert. De competitie bestaat erin dat R&D partners in verschillende stappen geselecteerd worden op basis van het meest innovatieve voorstel. Door drie winnaars te selecteren vermijd je dat een partner zich van een monopolie verzekert.  PCP procedures worden voornamelijk toegepast door overheden die geconfronteerd worden met een probleem waarvoor op de commerciële markt nog geen kant -en- klare oplossing beschikbaar is. Zo was PREFORMA een initiatief van een consortium van 10 archieven, bibliotheken en audiovisuele collecties, die geen volwaardige validatietools vonden om het formaat van bestanden in hun digitaal archief te controleren en er een gepaste preserveringsstrategie voor te ontwikkelen.  

In april 2015 selecteerde het PREFORMA consortium drie R&D partners die in de volgende maanden een eerste prototype bouwden: 

PDF/A Conformance Checker is een validatietool voor PDF/A (GitHub repository) en wordt ontwikkeld door een consortium rond de Open Preservation Foundation, de PDF/A Association, Digital Preservation Coalition, KEEP en DUAL LAB. 

DPF Manager is een validatietool voor TIFF/A (Github Repository) en wordt ontwikkeld door EasyInnova, de Universiteit van Girona en de Universiteit van Bazel. 

MediaConch is een validatietool voor MKV en FFV1 (GitHub repository) en wordt ontwikkeld door MediaArea.  

De drie partners ontwikkelen software die beschikbaar wordt gesteld onder een GPLv3 en MPLv2 open source licentie en de broncode is beschikbaar via de Github repositories vermeld hierboven. Vier keer per jaar wordt een nieuwe versie van de software beschikbaar gesteld om te testen. 

De eerste prototypes werden voorgesteld op een workshop op 7 april 2016 in de Nationale Bibliotheek van Zweden. Daarna volgde een tweede ontwikkelcyclus tot december 2016.

In 2017 vonden volgende projectactiviteiten plaats:

Workshop in Padua op 7 maart 2017 om de in het project ontwikkelde validatietools te demonstreren en geheugeninstellingen van buiten het consortium te betrekken bij het testen, gebruiken en verder ontwikkelen van de software.

Hands-on workshops op verschillende plaatsen in Europa (Barcelona, Amsterdam, Quedlinburg en Stockholm)  om de tools te toetsen aan de praktijk van preserveringsprofessionals en archivarissen. Eerst werd uitgelegd wat bestandsvalidatie juist is, en waarom het zo belangrijk is in langetermijnpreservering. Vervolgens werd ingegaan op hoe je eigen profielen kan creëren en hoe je de validatietools van PREFORMA kan downloaden, installeren, configureren en gebruiken om je bestanden te controleren en analyseren. Deelnemers werden aangemoedigd om hun bestanden mee te brengen en ze te analyseren met de PREFORMA-tools.

Slotconferentie in Tallinn in oktober 2017: Shaping our future memory standards. Er werd gewezen op het belang van standaardisering en validering van bestandsformaten voor de preservering van digitale culturele inhoud, er was een voorstelling van de opensource-validatietools die in het kader van het project ontwikkeld werden, en er werd vooruitgekeken naar toekomstige uitdagingen en kansen.

Daarnaast werd doorheen de projectlooptijd een reeks webinars georganiseerd om de gemeenschap van geïnteresseerden en betrokkenen te informeren over de laatste ontwikkelingen en realisaties en om het gebruik van de ontwikkelde tools te demonstreren.

OPF OPF Webinar: Pre Commercial Procurement for the long-term Preservation of Digital Cultural Heritage.

DPF Manager Webinar

Mediaconch Webinar

veraPDF Webinar

Bezoek de conferentiewebsite.

Vlaanderen - Verbeelding werkt