Menu
NL
Wikidata Query Service

Linked Open Data publicatie met Wikidata

Dit project onderzocht hoe men een set van metadata van kunstwerken uit zes kunstmusea beschikbaar kan maken als Linked Open Data (LOD) met behulp van het Wikidata-platform. Het doel was om te zien of de infrastructuur die Wikidata gratis ter beschikking stelt door musea gebruikt kan worden om hun opendatabeleid in de praktijk te brengen, en hun collectiedata als LOD te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.

Periode: 2015 - 2016

Dit project bestond uit verschillende acties:

  1. Het uitschrijven van een Whitepaper die een sterkte-zwakte analyse bevatte van het gebruik van Wikidata voor het beschikbaar stellen van collectiedata op het web.
  2. De upload van een set van metadata van circa 28.000 kunstwerken uit de collecties van KMSKA, Groeningemuseum, MSK Gent, Mu.ZEE, SMAK en Museum M Leuven als Linked Open data op Wikidata. Daarnaast werd ook de SPARQL-endpoint van Wikidata uitgetest en verschillende statistieken en visualisaties over de gepubliceerde data gecreëerd.
  3. Het uitschrijven van een Handboek dat de projectpartners in staat stelt de opgeladen data in Wikidata zelf te beheren. Onder beheer wordt zowel het aanpassen van bestaande records als het toevoegen van nieuwe records verstaan. Het document is in eerste instantie relevant voor collectiebeheerders, maar ook voor vrijwilligers die informatie over kunst toevoegen en aanpassen op Wikidata.
  4. Het geven van workshops aan de projectpartners.

Dit project maakt deel uit van de trajecten 'Persistente identificatie' en 'Digitale duurzaamheid bij de Vlaamse Kunstcollectie' en wordt gevolgd door de reeks projecten in het kader van de 'Samenwerking met Wikimedia'.

Lees meer over de resultaten van dit project op de CEST-website en op Wikidata.

Vlaanderen - Verbeelding werkt