Menu
NL
17318649170 Bbab57A217 B

Europeana Space

Het doel van het Europees project Europeana Space was om binnen de sector van de creatieve industrie nieuwe kansen voor tewerkstelling en economische groei te creëren, gebaseerd op Europa’s rijke digitaal cultureel-erfgoedbronnen. Het project voorzag een open omgeving voor de ontwikkeling van applicaties en diensten gebaseerd op digitale culturele content. PACKED vzw werkte in het project mee aan de ondersteuning op vlak van intellectueel eigendomsrecht en de coördinatie van de ontwikkeling van enkele educatieve demonstrators.

Periode: 2014 - 2017

Het doel van Europeana Space was om het gebruik te stimuleren van Europeana en andere online collecties van digitale culturele content door de creatieve industrie, door middel van het aanbieden van een reeks van middelen die hun betrokkenheid hiermee kunnen vergroten. Het gebruik van digitaal cultureel erfgoed door de creatieve industrie was nog steeds beperkt door kwesties rondom copyright en de vraag naar verdienmodellen die duidelijk maken welke waarde de content (mogelijk) kan hebben. Door het adresseren van deze problemen wou Europeana Space experts van hoog niveau bij elkaar brengen afkomstig uit de Europese creatieve industrie, de technologische industrie, de cultureel erfgoed sector en het hoger onderwijs.

Europeana Space heeft 3 Spaces gebouwd: de Technische, de Content en Innovatie Spaces. Dit zijn fysieke en virtuele ruimten die het creatieve hergebruik van content faciliteren. Zij omvatten online handleidingen en tools; een technisch platform; een platform voor IPR beheer; Hackathons en Workshops om inspiratie en ondersteuning te bieden aan archieven, technische partners, producers en bedrijfsleven om nieuwe applicaties te ontwikkelen; en begeleiding door bedrijfsexperts om creatieve ondernemers verder te ondersteunen. Zes thematische Pilots tonen innovatieve voorbeelden van gebruik van content op het gebied van interactieve televisie, fotografie, dans, games, uitgeverij en cultureel erfgoed, en vier Demonstrators dienen als best practice voorbeeld voor onderwijsdoeleinden. Met een breed promotie- en voortzettingsprogramma worden de best practices uit het project gedeeld door heel Europa.

Europeana Space richtte zich tot alle sectoren van de creatieve industrie, van content beheerders tot producers, curators, kunstenaars en alle makers van cultureel/creatief werk, uitgevers, uitzenders, telecom.

Alle informatie over het project en zijn consortium vind je op de projectwebsite

17318649170 Bbab57A217 B
Vlaanderen - Verbeelding werkt