Menu
NL
Illu 3

Duurzaam beheersmodel CultURIze

PACKED vzw kreeg een projectsubsidie van de Vlaamse overheid toegekend voor een innovatief partnerproject dat beoogt een coöperatief beheersmodel te onwikkelen voor CultURIze. Dat is een nieuwe, gebruiksvriendelijkere versie van de Resolvertool, waarmee je gemakkelijk persistente URI's kunt aanmaken en objecten duurzaam identificeren op het web. Het coöperatief beheersmodel moet erfgoedorganisaties in staat stellen om zelf bij te dragen aan de duurzaamheid van opensourceprojecten die hen helpen bij de realisatie van hun missie. Het project is een samenwerking van PACKED vzw met Open Knowledge Belgium, VKC en VAi.

Periode: 2018 - 2019

Enkele jaren geleden ontwikkelde PACKED vzw in de context van het project Persistente Identificatie de Resolvertool voor het duurzaam identificeren van cultureel-erfgoedobjecten op het web. In de Open Summer of Code 2018 van Open Knowledge Belgium (OKBE) gebeurde er een make-over van de tool, met het oog op het vergemakkelijken van de installatie en vereenvoudigen van de interface. Het resultaat was een prototype van een nieuwe tool (CultURIze). Die is beschikbaar op Github, met een bijhorende website die de werking ervan uitlegt. 

Om te zorgen dat de opensourcetool CultURIze ook echt in gebruik genomen wordt, is het cruciaal een gebruikersgemeenschap rond de tool te vormen en een coöperatief beheersmodel uit te werken voor het beheer van de code. Daarvoor is OKBE de aangewezen partner.

Het coöperatief beheersmodel moet het erfgoedorganisaties mogelijk maken om zelf in te staan voor de aansturing en financiering van essentiële software voor de realisatie van een onderdeel van hun missie, nl. de verspreiding van kennis en informatie over hun collectie op het web. Vandaag zijn erfgoedorganisaties daarvoor vaak erg afhankelijk van gesloten commerciële oplossingen die prijzig zijn en een korte levensduur hebben, of van slecht ondersteunde opensourcetools. Dit innovatief partnerproject project zoekt een manier om erfgoedorganisaties zelf te laten bijdragen aan de duurzaamheid van opensourceprojecten.

CultURIze ondersteunt de implementatie van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ door het poolen van digitale infrastructuur. De tool stelt kleinere cultuurorganisaties in staat om hun collecties vindbaar te maken op het semantisch web.

Aanpak

Het project omvat de volgende acties:

  • onderzoeken van diverse coöperatieve beheersmodellen voor opensourcetools m.b.v. een survey;
  • ontwerpen van het beheersmodel voor CultURIze m.b.v. een participatieve oefening met verschillende erfgoedorganisaties;
  • uitrollen van een persistente URI-strategie met behulp van de CultURIzetoolset in piloottrajecten met VKC en VAi;
  • voorstellen van CultURIze en het beheersmodel aan domeinexperten en systeembeheerders uit erfgoedorganisaties in workshops;
  • communiceren over CultURIze via de projectpagina en de Githubrepo en bv. deelname aan PIDapalooza.
Vlaanderen - Verbeelding werkt