Menu
NL

Projecten

Wij initiëren en participeren in projecten rond urgente digitaliseringsvraagstukken, we ontwikkelen innovatieve oplossingen en toetsen die meteen aan de praktijk. We werken samen met een waaier aan lokale en internationale partners en delen onze ervaringen en expertise met het breder erfgoedveld.

 • Resolver

  Tekengebied 1

  De Resolver is een tool om persistente URI's voor cultureelerfgoedobjecten te beheren. Beheerders van kleine of middelgrote collecties kunnen... Lees meer

 • Duurzaam beheersmodel CultURIze

  Logo Culturize

  PACKED vzw kreeg een projectsubsidie van de Vlaamse overheid toegekend voor een innovatief partnerproject dat beoogt een coöperatief... Lees meer

 • Digitale duurzaamheid in kunstmusea

  Met dit samenwerkingstraject wilden PACKED vzw, VKC, CAHF, Lukasweb en CVG de achterliggende digitale infrastructuur van de partner-musea... Lees meer

 • TRACKS: erfgoedzorg in de kunstensector

  TRACKS-logo-project

  Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ ging van start in 2013, met als doel het stimuleren de zorg voor het eigen archief binnen de... Lees meer

 • MEDEA

  MEDEA is een online webplatform waar metaaldetectoristen hun vondsten kunnen registreren en laten identificeren door experten uit de... Lees meer

 • Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer

  Het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer had als doel om een blauwdruk voor de ontwikkeling van een beeldenhub vast te leggen. Tevens... Lees meer

 • Samenwerking met Wikimedia

  400Px Wikimedia Foundation Rgb Logo With Text Svg 2

  In 2014 werd een Belgisch 'chapter' van Wikimedia opgericht. Sindsdien heeft PACKED vzw in verschillende projecten met hen samengewerkt. In het... Lees meer

 • Resurrection Lab

  Logo Innoviris

  PACKED vzw en iMAL zijn in maart 2017 gestart met Resurrection Lab, een tweejarig onderzoeksproject dat financieel wordt ondersteund door... Lees meer

 • Edit-a-thons

  Wikipedia Logo En Big

  Een belangrijk onderdeel van de Samenwerking met Wikimedia zijn de edit-a-thons. In samenwerking met verschillende andere partners proberen we... Lees meer

 • PREFORMA

  Pfo Logo V2

  PREFORMA - PREservation FORMAts for culture information/e-archives – was een Pre-Commercial Procument (PCP) project dat liep van januari 2014... Lees meer

 • Persistente identificatie

  Deze projecten onderzochten hoe persistente URI’s voor cultureel erfgoedobjecten geimplementeerd kunnen worden en hoe ze het beheer en de... Lees meer

 • Linked Open Data publicatie met Wikidata

  2000Px Wikidata Logo En Svg

  Dit project onderzocht hoe men een set van metadata van kunstwerken uit zes kunstmusea beschikbaar kan maken als Linked Open Data (LOD) met... Lees meer

 • Europeana Space

  Europeana Dsi Logo

  Het doel van het Europees project Europeana Space was om binnen de sector van de creatieve industrie nieuwe kansen voor tewerkstelling en... Lees meer

 • Samenwerking VIAA

  Logo Viaa Rgb Orange

  Op vrijdag 21 december 2012 maakte de Vlaamse regering middelen vrij voor de opstart van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). In... Lees meer

 • AthenaPlus

  AthenaPlus is een CIP best practice netwerk dat gestart is in maart 2013 en eindigde in oktober 2015. Het projectconsortium bestond uit 40... Lees meer

Vlaanderen - Verbeelding werkt