Menu
NL
Scoremodel Logo

Scoremodel

Tool

Ontsnap uit het digitale mijnenveld!

Het doel van het Scoremodel is een zo laagdrempelig mogelijke tool te maken waarmee collectiebeheerders hun bewaarinfrastructuur kunnen toetsen aan de eisen van een Trusted Digital Repository.

De eerste versie van het Scoremodel werd ontwikkeld in 2014. Sinds januari 2018 is de tweede volledig herziene versie beschikbaar. Het evaluatiemodel werd ontwikkeld door Henk Vanstappen, Robert Gillisse (DEN) en Bert Lemmens. De webtool werd gemaakt door Joris Janssens en Pieter De Praetere.

Zelfevaluatie

Het scoremodel peilt naar de status van je digitale huishouding met behulp van 56 vragen, gegroepeerd in 7 clusters:

  • Mandaat en beleid: Heeft je organisatie een mandaat voor het duurzaam bewaren van digitale bestanden en heeft je organisatie zelf een duurzaam karakter?
  • Bewaarstrategie: Heeft je organisatie adequaat vastgelegd wat, voor wie en hoe er bewaard wordt?
  • Kennis en organisatie: Heeft je organisatie de juiste kennis in huis en wordt ze goed ingezet?
  • Technische infrastructuur: Beschikt je organisatie over betrouwbare en duurzame infrastructuur voor de bewaring van digitale bestanden?
  • Opname: Neemt je organisatie de de juiste maatregelen wanneer een digitaal object wordt opgenomen in je opslagsysteem?
  • Planning en kwaliteitscontrole: Heeft je organisatie de nodige plannings- en kwaliteitsmechanisme ingevoerd om de goede werking van het digitaal depot en de implementatie van de bewaarstrategie te bewaken?
  • Toegang: Heeft je organisatie de toegankelijkheid tot de digitale objecten goed geregeld?

De vragenlijst gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen. De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart en geeft aan waar je best ingrijpt om de risico's verder te verkleinen.

Groeimodel

Belangrijk is dat je de risico’s stelselmatig aanpakt. Collectiebeheerders trachten eerst voor elke cluster buiten de rode zone te geraken. Door enkele gerichte maatregelen kunnen de grootste bedreigingen vaak al snel verholpen worden. In een volgende fase kunnen dan wat minder urgente maatregelen worden genomen. Zo groeit de veiligheid van de digitale opslag stelselmatig, tot een bevredigend veiligheidsniveau is bereikt.

Vlaanderen - Verbeelding werkt