Menu
NL
640Px Wikimedia Hackathon 2018  Structured Data On Commons 01

Yarl via Wikimedia Commons, Wikimedia Hackathon 2018 - Structured Data on Commons, CC BY SA 4.0

Wikimedia Foundation en PACKED: gestructureerde metadata op Wikimedia Commons

Nog tot 2020 plant de Wikimedia Foundation grote infrastructuurwerken op de beeldbank Wikimedia Commons: aan de hand van gestructureerde metadata (of ‘structured data’) willen ze content beter doorzoekbaar maken. PACKED zet mee zijn schouders onder dit project door enkele voorbeeldcases op te zetten samen met Sandra Fauconnier, Program Officer voor GLAM bij de Wikimedia Foundation.

Metadata structureren doe je niet voor het plezier alleen: er zijn een pak voordelen aan verbonden. Sinds enkele jaren begeleidt PACKED erfgoedinstellingen niet alleen bij het ontsluiten van collectiemetadata op de open databank Wikidata maar ook bij het ontsluiten van de reproducties of digitale surrogaten van hun collecties op Wikimedia Commons. Tot voor kort bestond metadata op deze beeldbank enkel uit tekst. Nu het volume van het materiaal op Wikimedia Commons toeneemt wordt deze steeds minder gemakkelijk doorzoekbaar. Daarom besloot de Wikimedia-community om de infrastructuur die achter Wikidata zit aan te wenden om ook Wikimedia Commons van gestructureerde en machineleesbare data te voorzien. Zo wordt de content machineleesbaar en is ze eenvoudiger meertalig te maken. 

Om dit te bereiken, werden drie functionaliteiten al ontplooid. In januari werden ‘file captions’ beschikbaar op Wikimedia Commons: korte, meertalige beschrijvingen die je aan bestanden kan hangen. Sinds april zijn ook ‘depict-statements' beschikbaar, trefwoorden waarmee je aangeeft wat afgebeeld wordt. Een derde functionaliteit is de ‘collection highlight property’, waarmee je kan aangeven dat een bepaald collectiestuk als een topstuk uit de collectie beschouwd wordt.

PACKED werkt momenteel mee aan drie use cases die het gebruik van gestructureerde metadata op Wikimedia Commons voor verschillende types collecties en instellingen onderzoekt:

1. Use case rond design collecties

Voormalig PACKED-medewerker Olivier Van D’huynslager werkte in maart 2019 aan het Wolfers-project, waarmee hij onderzocht hoe toegepaste kunst en design zich verhouden tot Wikidata, en welke auteursrechtelijke kwesties daarmee gepaard gaan. De case wees uit hoe we bijvoorbeeld aan de hand van linked data de ontwerptekening van een designobject kunnen modelleren ten opzichte van het eigenlijke object en een foto-opname hiervan.

2. Use case rond schone kunsten

Samen met MSK onderzoeken we hoe typische kunstcollecties van musea opgeladen kunnen worden met gestructureerde metadata. Belangrijke vragen zijn hoe je zo’n bestanden structureert en hoe je ze linkt met Wikidata. De data en beelden van MSK staan intussen al klaar om op te laden. Belangrijk bij deze use case is dat we documenteren hoe de batch uploads naar Wikimedia Commons gebeurd zijn.

3. Use case rond archiefcollecties

Om te onderzoeken hoe grafiek uit een typische archiefcollectie opgeladen kan worden met gestructureerde metadata, werken we samen met het Felixarchief. De uploads naar Wikidata en Wikimedia Commons zijn al afgerond en zijn inmiddels aan elkaar gelinkt. De gestructureerde data op Wikimedia Commons en archival highlight properties moeten nog toegevoegd worden. 

De drie cases vormen de basis van de projectdocumentatie waaraan projectleidster Sandra Fauconnier in 2020 begint. Ze zullen als voorbeeld dienen voor best-practices voor het opladen van erfgoedcollecties met de nieuwe functionaliteiten van Wikimedia Commons.

Vlaanderen - Verbeelding werkt