Menu
NL
30B057Af 988C 4810 9D4B 7040Fe25173F

Beeld: Femke den Hollander (Bron: https://werkplaatsimmaterieelerfgoed.be)

Werkplaats immaterieel erfgoed: vacature projectmedewerker

Werkplaats immaterieel erfgoed zoekt een projectmedewerker voor de coördinatie en uitvoering van het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’. Ze kijken hiervoor uit naar iemand met ervaring in immaterieel erfgoedwerking en/of collectiewerking van musea. Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet (2017) stelt een geïntegreerde erfgoedbenadering voorop. Dat is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’ wil gezamenlijk stappen zetten in deze complexe en veelzijdige uitdaging, en focust daarbij op collectieplanning. Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk? Wat zijn de drempels en moeilijkheden, en hoe kunnen we die oplossen?


Voor de realisatie van dit project werft Werkplaats immaterieel erfgoed een collega aan voor één jaar, met waarschijnlijke verlenging met een tweede projectjaar(o.v. toekenning Vlaamse projectsubsidies voor tweede projectjaar).  Het gaat om een voltijdse of 4/5detewerkstelling met ingang vanaf 15 september 2019 (datum in overleg). Relevante ervaring met immaterieel-erfgoedwerking en/of in de erfgoedsector en meer bepaald in collectiebeherende instelling(en) is noodzakelijk. 

 

Taakomschrijving en functieprofiel 

 • Je beschikt over relevante kennis van en ervaring met immaterieel cultureel erfgoed en/of collectiebeleid en collectiewerking/collectiebeheer. Voor het veld waar je eventueel nog geen ervaring in hebt, toon je voldoende affiniteit, enthousiasme en bereidheid om je op korte termijn in te werken. Ervaring in beide domeinen is niet noodzakelijk maar vormt een troef voor deze sollicitatie.  
 • Je hebt de competenties en ervaring in huis om een project van A tot Z uit te voeren en te coördineren:

- je staat in voor het vooronderzoek in theorie én in praktijk,

- je diept dit onderzoek verder uit in interactie met het betreffende werkveld in functie van het ontwerp van één of meerdere scenario’s voor praktijkcases die antwoord kunnen bieden op gerichte vragen rond het omgaan met immaterieel erfgoed in collectiebeleid.

-Je schrijft het aanvraagdossier voor het tweede projectjaar dat de resultaten van jaar 1 omzet in experimenten in de praktijk. Met het oog op het tweede projectjaar zal je instaan voor de uitvoering van de praktijkcases in samenwerking met de betrokken musea.

- Je staat in voor de opmaak en toepassing van de strategie om alle gegenereerde kennis en ervaring, in alle fasen van het project, op adequate manier te delen en te verspreiden bij relevante belanghebbenden. 

 • Je vindt de weg naar de meest geschikte werkvormen en methodieken om in een lerend netwerk aan kennis- en praktijkontwikkeling te doen. Je bent overtuigd van de waarde van praktijkuitwisseling en kruisbestuiving, kan dit stimuleren én modereren.  
 • Je beweegt je vlot in de omgang met mensen en in diverse contexten van directieniveau tot museum- of immaterieel-erfgoedpraktijk
 • Je hebt een scherpe geest met analytisch en synthetisch vermogen, maar je duikt even graag in de praktijk.
 • Je beschikt over zowel uitstekende schriftelijke als mondelinge communicatieve vaardigheden en rapporteringsvaardigheden. 
 • Je bent creatief en accuraat. Je weet van aanpakken, bent resultaatgericht. 
 • Je bent een enthousiaste en sociaalvaardige collega en je kan goed zelfstandig én in team werken.
 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en kent de erfgoedsector.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Het is een pluspunt als je goed Engels en Frans beheerst.

  

Aanbod:

 • Een voltijdse of 4/5 tewerkstelling tot 15 september 2020 (en verlengbaar tot 15 september 2021 o.v. toekenning projectsubsidie tweede projectjaar).
 • Een uitdagende, dynamische en flexibele werkomgeving.
 • Al het nodige om je werk goed te kunnen uitoefenen, inclusief feedback en ondersteuning van je collega’s bij Werkplaats immaterieel erfgoed en de stuurgroep van partners in dit project. 
 • Verloning rekening houdend met diploma en ervaring - barema’s PC 329.01
 • Uitvalsbasis zijn de burelen van Werkplaats immaterieel erfgoed in Brussel. Gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer (15 minuten wandelen van station Brussel-Zuid). 
 • Vergoeding woon-werkverkeer via openbaar vervoer
 • Maaltijdcheques

 

Procedure:

 • Kandidaturen met gemotiveerde brief en uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht voor 21 augustus 2019.
 • Mail je kandidatuur naar Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be
 • Meer informatie omtrent de vacature of het project kan je opvragen tot 18 juli bij floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be of vanaf 1 augustus bij Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.
 • Een eerste selectie vindt plaats op basis van de ingestuurde motivatiebrieven en cv’s. De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek. Werkplaats immaterieel erfgoed voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.
 • Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 29 augustus in de voormiddag.

Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen werd door huidige Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz principieel goedgekeurd in afwachting een definitieve bekrachtiging door de nieuwe minister. 

Meer details vind je in de volledige vacaturetekst.

Neem zeker ook een kijkje op de website van Werkplaats immaterieel erfgoed.

Vlaanderen - Verbeelding werkt