Menu
NL
Unnamed 3

Werkgroep privaatrechtelijk archief (VVBAD) en PACKED: e-mails archiveren

In geschreven communicatie gebruiken we steeds vaker e-mails en raken brieven in onbruik. Waar die laatste al even een belangrijke bron zijn bij onderzoek, worden ook e-mails dit steeds meer. Een goede bewaring van deze e-mails is dus essentieel. Daarom ondersteunen wij met PACKED enkele vormingen over e-mailarchivering. De vorming wordt georganiseerd op vijf locaties in Vlaanderen en Brussel en is bedoeld om je visie en de kennis van tools voor de archivering van e-mails aan te scherpen. Inschrijven is nog mogelijk.

Vermijd het verlies van je e-mails

Welke acties moet je ondernemen om e‑mails te archiveren? Tijdens deze vorming vertellen we je hoe je te werk kan gaan én gaan we meteen aan de slag. Zo kan je thuis en in je organisatie verder toepassen wat in de vorming aan bod kwam. 

Partners

De vorming wordt georganiseerd door CEMPER, CAVA, AMSAB-ISG, ADVN, AMVB, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Histories, Vlaams Architectuurinstituut, PACKED, Geschiedkundige Kring Groot-Herk, Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout en VVBAD. PACKED gaf eerder een interne vorming e-mailarchivering voor de VVBAD-werkgroep privaatrechtelijk archief, die als vertrekpunt diende voor de huidige vorming.

Doelgroep

Dit is een vorming voor iedere persoon of organisatie die documenten op langere termijn digitaal wil bewaren. Je verwerft een basiskennis voor een beter informatiebeheer. 

Praktische informatie

De vorming wordt op onderstaande data en locaties gegeven.

  1. Donderdag 3 oktober 2019, 19u00 tot 21u00: Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout 
  2. Dinsdag 22 oktober 2019, 19u00 tot 21u00: De Markthallen, lokaal 11, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad 
  3. Woensdag 13 november 2019, 19u00 tot 21u00: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent 
  4. Donderdag 5 december 2019, 14u00 tot 16u00: Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen 
  5. Dinsdag 10 december 2019, 14u00 tot 16u00: Vrije Universiteit Brussel, Campus Oefenplein, lokaal B004, 1050 Elsene

Lesmateriaal ontvang je tijdens de vorming. We raden aan om een eigen laptop mee te nemen al kan je ook samenwerken met andere deelnemers als dit niet mogelijk is.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit formulier.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 80 06 30

Vlaanderen - Verbeelding werkt