Menu
NL
Iiif A Better Way

Beeld: dia uit presentatie i.h.k.v. de IIIF Workshop in VRA33, Denver CO, @azaroth42 #iiif

Vlaamse Kunstcollectie: subsidie voor IIIF-proefopstelling gelinkt aan VKC-datahub

Sinds 2016 werkten VKC (Vlaamse Kunstcollectie) en PACKED vzw samen aan de creatie van een gemeenschappelijke datahub voor (kunst)musea. Dat is een duurzame aggregator die het mogelijk maakt te zoeken doorheen data over kunstcollecties afkomstig uit collectiebeheersystemen van de verschillende aangesloten musea. Vanaf het najaar van 2018 starten beide organisaties samen ook het werk aan een proefopstelling van een IIIF-beeldinfrastructuur. Die zal het mogelijk maken om beelden afkomstig uit beeldbanken van de verschillende musea makkelijk uit te wisselen en te herbruiken. PACKED vzw zal in het project zijn expertise inzetten m.b.t. persistente identifiers en IIIF (International Image Interoperability Framework), een internationale standaard voor de uitwisseling van beelden.

Zowel de ontwikkeling van de datahub als de creatie van de proefopstelling van een IIIF-beeldinfrastructuur zijn onderdeel van de realisatie van flexibel en open informatiesysteem. Dat moet zorgen voor de geautomatiseerde doorstroming van gedigitaliseerde content (data en gedigitaliseerde media) uit de musea (en hun digitale infrastructuur) naar de hergebruikapplicaties van zowel de musea zelf (o.a. websites en digitale bezoekersgidsen) als van tal van andere hergebruikers. Op die wijze wordt de meest actuele en beschikbare content steeds op een kosten- en tijdsefficiënte manier ter beschikking gesteld.

Vandaag zitten de registratiegegevens nog opgesloten in registratiesystemen. Zonder een stevige investering kunnen ze niet hergebruikt worden. De datahubcomponent zet in op automatische, flexibele uitwisseling op basis van open standaarden, zoals LIDO XML, om dat probleem op te lossen. De beeldinfrastructuurcomponent verhelpt dan weer dat de uitwisseling van beeldmateriaal zeer moeizaam en arbeidsintensief gebeurt. Dat heeft te maken met het feit dat de uitwisseling nog steeds is gebaseerd op manuele processen waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. e-mail, WeTransfer, USB-sticks en harde schijven.

In het nieuwe project zetten de VKC, PACKED vzw, het Rijksmuseum en andere beeldpartners de eerste stappen naar een vlotte, efficiënte en geautomatiseerde ontsluiting van beeldmateriaal ten bate van de huidige en toekomstige (her)gebruikers. Daarbij zal rekening gehouden worden met de (technische) aanbevelingen (de zgn. modelarchitectuur) uit de Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer die eerder door PACKED vzw werd uitgewerkt.

In de eerste fase van het project zullen de volgende acties worden uitgevoerd:

  • de verkenning van verschillende IIIF-beeldservercomponenten in de internationale academische en erfgoedwereld en de selectie van de meest bruikbare componenten;
  • de compilatie van die IIIF-componenten in een proefopstelling van een beeldinfrastructuur die complementair is met de datahub; 
  • de koppeling, in een proefopstelling, van die IIIF-beeldinfrastructuur aan de VKC-datahub;
  • een beknopte analyse van de koppeling met de onderbouw;
  • de publicatie van de technische informatie van de proefopstelling op Github en de bekendmaking ervan op relevante nationale en internationale fora;
  • het voorbereiden van de musea en andere beeldenleveranciers op de noodzakelijke IIIF-metadata.

De acties zorgen voor de uitrol van een deel van de aanbevelingen uit de studie ‘Blauwdruk voor een gedistribueerd beeldbeleid’ van PACKED vzw.


Beeld: dia uit presentatie i.h.k.v. de IIIF Workshop in VRA33, Denver CO, @azaroth42 #iiif CC BY

Vlaanderen - Verbeelding werkt