Menu
NL
Schermafbeelding 2019 08 28 Om 18 04 17

Beeld: voorpagina uit Abraham: Le blé qui lève: hebdomadaire de la Jeunesse estudiantine, Publiek Domein

Vlaamse Erfgoedbibliotheken: gegevens Belgische historische kranten beschikbaar als open data

Sinds 2007 vind je in de krantencatalogus Abraham (krantencatalogus.be) beschrijvingen van historische krantentitels. Vandaag zijn dat er ruim 7.900 die worden bewaard in 104 erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, die de databank beheert en uitbouwt, ontwikkelt binnen het project Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws manieren om de Abraham-gegevens optimaal ter beschikking te stellen voor allerlei soorten gebruik.


Een open beleid

Eind vorig jaar besloot de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken om haar databanken als open data te publiceren onder een Public Domain Mark of een CC0-verklaring. Dat betekent dat de gegevens vrij mogen worden gebruikt, zonder enige beperking. Deze ontwikkeling past in het beleid van toenmalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die in de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk de cultuursector opriep om haar data open te maken. 

De vzw besloot ook om in te zetten op technologie die gegevens zo goed mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar maken. Als je hergebruik toestaat, moet je dat ook praktisch mogelijk maken. 

Exports in standaardformaten

Naast de online catalogus maken zij daarom vanaf nu ook exports van de databank beschikbaar in verschillende formaten. De exports worden door hun technische partner Anet iedere maand geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via data.krantencatalogus.be. Daar vind je ook meer uitleg over de beschikbare formaten.

Deze exports zijn nog maar de eerste stap. Op de planning staat bijvoorbeeld nog de implementatie van persistente URI’s die op een duurzame manier naar de gegevens verwijzen. Ook de ontwikkeling van manieren waarop andere systemen ‘live’ gebruik kunnen maken van de data in Abraham volgt nog. De databank zal daarbij worden opgenomen in de duurzame linkedopendata-infrastructuur die zij de komende jaren gaan realiseren.

Wat is Abraham 2020?

Het project Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws realiseert een volledige, autoritatieve databank van Belgische kranten die bewaard worden in collecties in Vlaanderen. Daarbij wordt voortgebouwd op Abraham, de bestaande catalogus van Belgische kranten uit de periode 1830-1950, die nu wordt uitgebreid tot de periode 1800 tot 2020. Bovendien zal de vzw Vlaamse Erfgoedbanken per instelling een beschrijving van de krantencollectie opnemen in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken (collectiewijzer.be).

Hiermee willen ze ook bijdragen aan de redding van deze waardevolle historische bronnen van de tikkende tijdbom van de verzuring van het krantenpapier. Digitalisering van kranten is absoluut noodzakelijk voor conservering. De kranten worden bovendien veel beter raadpleegbaar, zonder dat de originelen nog moeten worden gemanipuleerd.

Naast registratie in een databank en digitalisering is een derde projectlijn ‘Open data’. Daarin kadert de optimalisatie van de onlinecatalogus waarbij  de gegevens via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar gemaakt voor de cultureelerfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontvangt voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid en werkt voor de realisatie ervan samen met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het project? Volg de berichten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken via Facebook, Twitter of Linkedin, of schrijf je in voor Abraham 2020 Projectupdates.

Vlaanderen - Verbeelding werkt