Menu
NL
Schermafbeelding 2019 06 27 Om 05 19 18

VKC: tutorials Arthub Flanders

In oktober 2018 lanceerde de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) Arthub Flanders, een gebruiksvriendelijke zoekmachine die een digitale toegang aanbiedt tot de collecties beeldende kunsten in Vlaanderen. Het achterliggende systeem is de Datahub. PACKED was partner in de ontwikkeling van zowel Arthub Flanders als de Datahub. Digitale dataconservator Matthias Vandermaesen (VKC) heeft nu twee tutorials over de Arthub op YouTube gepubliceerd: een algemene introductie en een video over hoe je kunt zoeken in de Arthub. 

De tutorials

In de eerste video legt Matthias uit wat Arthub Flanders is, voor wie het platform bedoeld is en wat de meerwaarde ervan is. Er wordt ingegaan op drie toepassingsmogelijkheden van de Arthub: toeleiding naar collecties, hergebuik van data (bv. op Wikimediaplatformen of voor thematische virtuele tentoonstellingen) en koppeling van data met andere databronnen (bibliotheekregistratiesystemen, databanken met bijkomende achtergrondinformatie of onderzoeksportalen).

In de tweede video licht Matthias toe hoe je in Arthub Flanders kunt zoeken via gebruik van de zoekbalk en de zoekfacetten, hoe je kunt navigeren of browsen en welke inhoud je vindt op een detailpagina van een object.

  • Een volgende tutorial zal ingaan op de links naar de JSON- en LIDO XML-bestanden die je onderaan de detailpagina vindt. Dat zijn technische formaten voor hergebruik van de basiseigenschappen van een object. Deze video zal zich dan ook vooral op ontwikkelaars richten.

Voorgeschiedenis en toekomstplannen

Achter de zoekmachine Arthub Flanders schuilt de metadata-aggregator Datahub. De Datahub kwam in 2016 en 2017 tot stand in een samenwerking tussen de VKC en PACKED. Momenteel zijn in de Datahub objectbeschrijvingen uit de collecties van vier kunsthistorische musea opgenomen, nl. MSK Gent, KMSKA, Groeningemuseum en Mu.ZEE. Er is een uitbreiding naar meer musea en collecties voorzien in de toekomst. Hierover kun je meer lezen op de website van de Vlaamse Kunstcollectie. Meer informatie over de aanloop naar de Arthub Flanders en Datahub vind je op onze projectpagina 'Digitale duurzaamheid in kunstmusea'.

Ook het project IIIF-proefinfrastructuur is een volgende stap in deze reeks samenwerkingsprojecten van VKC en PACKED, waarbij naast data ook beelden tussen collecties uitwisselbaar worden.


Vlaanderen - Verbeelding werkt