Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL
1024Px Brussels  Vlaams Parlement

Visienota een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2017 de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren, verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content kan worden gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën. De Vlaamse minister van Cultuur zal de elementen van deze nota vertalen naar een concreet actieplan.

De minister wil met de visienota een oplossing aanreiken voor de digitale duurzame preservatie binnen de culturele sector. Om een digitaal cultureel netwerk vorm te geven worden cultuurbrede rollen en verantwoordelijkheden uitgetekend. Op een efficiënte wijze wordt gezocht naar manieren om financiële impulsen te geven. Bovendien wordt aangegeven hoe de sectorale decreten zich verhouden ten aanzien van dit overkoepelende beleidskader. De minister wil de houdbaarheid, zichtbaarheid en maatschappelijke bruikbaarheid van culturele content verhogen.  

Daarnaast focust de visienota op digitale culturele attitudes die de relatie tussen de culturele instellingen en de maatschappij actualiseren. De minister wil dit aanscherpen via een Vlaams cultureel beleidskader. Naast het harmoniseren van operationele processen is het nodig om rekening te houden met de digitale disruptie. Technologische innovatie dwingt de bestaande praktijken en tradities, bijhorende bedrijfs- en organisatiemodellen, doelstellingen en processen tot verandering. Een belangrijk streefdoel is het begeleiden van de culturele sector in die transitie en het herdenken van zijn vernieuwde relatie met het publiek. 

Download hier de visienota.
Bron: Departement CJM


foto: CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Vlaanderen - Verbeelding werkt