Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL
Studiedag duurzaam digitaliseren in de museumwereld

Studiedag duurzaam digitaliseren in de museumwereld

16.12.16 event

Op 16 december 2016 organiseerden PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie vzw samen de studiedag ‘Duurzaam digitaliseren in de museale wereld’. De grote opkomst van deelnemers bevestigde nogmaals de relevantie van het thema duurzame digitalisering. Tijdens de studiedag kwamen verschillende aspecten van digitalisering aan bod. In de voormiddag wierpen vier professionals (Henk Vanstappen, Rosemie Callewaert, Andrea Wallace en Lizzy Jongma) een blik op de toekomst door hun visie te geven op hoe binnen de museumwereld een duurzame digitalisering kan worden gerealiseerd. In de namiddag hebben medewerkers van PACKED vzw (Bert Lemmens, Alina Saenko en Rony Vissers), de Vlaamse Kunstcollectie vzw (Pascal Ennaert, Matthias Vandermaesen) en Wikimedia Nederland (Sandra Fauconnier) de praktische toepassing van de concepten m.b.t. duurzaam digitaliseren toegelicht.

VOORMIDDAG
Henk Vanstappen sprak over musea als kenniscentra en over hoe men moet inzetten op duurzame data en flexibele systemen. Hij deed o.a. de aanbeveling om standaarden op een verstandige manier te gebruiken en om slimme technologieën te gebruiken de het leven vergemakkelijken. Rosemie Callewaert vertelde over de snelle vergankelijkheid van websites en over de noodzaak aan een duurzame onderbouw voor de aanwezigheid van musea op het web. Andrea Wallace gaf een toelichting over het project 'Display at your own risk’ waarin ze een onderzoek deed naar het beleid en de regels van musea voor het hergebruik van fotografische reproducties van kunstwerken, en naar hoe dat beleid dient afgestemd te worden op de actuele noden van het brede publiek. Lizzy Jongma vertelde over hoe computers de nieuwe beste vrienden zijn geworden van zowel museumwerkers als –bezoekers. Zij sprak over haar ervaring met het gebruik van innovatieve instrumenten en het betrekken van het publiek om nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten in museale collecties te verkrijgen.

NAMIDDAG
Medewerkers van PACKED vzw (Bert Lemmens, Alina Saenko en Rony Vissers), de Vlaamse Kunstcollectie vzw (Pascal Ennaert, Matthias Vandermaesen) en Wikimedia Nederland (Sandra Fauconnier) lichtten de praktische toepassing van de concepten m.b.t. duurzaam digitaliseren toe. Ze deden dat aan de hand van de resultaten van de projecten van de laatste vijf jaar m.b.t. persistente identificatie, licenties voor hergebruik, linked open data publicatie met Wikidata en de realisatie van een datahub met museale data (VKC-Arthub). Dat intensief projectentraject werd afgelegd om de digitale onderbouw van de drie Vlaamse kunsthistorische musea duurzamer te maken. Het bestond uit een reeks van digitaliseringsprojecten met een beperkt budget die zich concentreerden op de museale data zelf. De projecten pasten allemaal binnen een langetermijnvisie op het museum als een betrouwbare en duurzame leverancier van digitale informatie. Ze werden gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid. PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie vzw zijn ervan overtuigd dat de resultaten van die projecten als inspiratie kunnen dienen voor het hele museumveld en de brede cultureel-erfgoedsector. 

 
Tegen het einde van de studiedag werd het duidelijk dat er een brede waaier aan mogelijkheden en kansen bestaat. Musea mogen niet langer wachten en zich verschuilen achter excuses, maar dienen in te zetten op de duurzame digitalisering van hun collecties. Ze moeten starten met de ontwikkeling van een eigen langetermijnvisie. Vervolgens kunnen ze die visie omzetten in een stappenplan dat gefaseerd kan worden gerealiseerd m.b.v acties op korte termijn. Het is belangrijk om bij die realisatie regelmatig tussentijds te evalueren en waar nodig bij te sturen, een flexibele houding aan te nemen tegenover technologische evoluties en waar mogelijk de krachten te bundelen met andere organisaties.

Alle presentaties van de studiedag zijn online beschikbaar via slideshare:

Pascal Ennaert: Inleiding studiedag Duurzaam digitaliseren in de museumwereld

Henk Vanstappen: Knowledge Centers Beyond the (G)lam

Rosemie Callewaert: Weg met de museumwebsite

Andrea Wallace: Display at your own Risk

Lizzy Jongma: Digitaal onderzoek: meer dan plaatjes kijken

Rony Vissers: Vijf stappen naar een duurzame digitale onderbouw

Bert Lemmens: Het VKC-ecosysteem

Alina Saenko: Persistente URI's 

Pascal Ennaert: Gelaagd licentiemodel

Sandra Fauconnier: Museumcollecties en Wikimedia

Matthias Vandermaesen: De Datahub


Tijdens de studiedag werd ook actief gebruik gemaakt van Twitter m.b.v. van de hashtag #digimus2016.

PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie vzw bedanken alle sprekers en het aanwezige publiek voor hun bijdrage aan de studiedag als een interessante uitwisseling van kennis en ervaringen.

Vlaanderen - Verbeelding werkt