Menu
NL
Philippe Wolfers Cygne Et Serpents 1899 1900 02 Kmkg Mrah

Philippe Wolfers, Swan and Snakes, KMKG-MRAH (CC-BY SA 4.0)

PACKED: project Wolfers in het kader van Structured Data on Commons

Gedurende de maand maart werkte PACKED-medewerker Olivier Van D'huynslager in het kader van Structured Data on Wikimedia Commons aan het Wolfers-project. Aan de hand van die pilot werd onderzocht hoe toegepaste kunst en design zich verhoudt tot Wikidata, en welke auteursrechtelijke kwesties daarmee gepaard gaan. 

Het project Structured Data on Wikimedia Commons converteert de gratis mediabestanden op Wikimedia Commons naar een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat ze gemakkelijker te bekijken, te doorzoeken, bewerken, ordenen en hergebruiken zijn. Om dat te bereiken, wordt de Commons-backend gemigreerd naar Wikibase, dezelfde technologie als die wordt gebruikt voor Wikidata. Momenteel zit het project nog in de testfase en is er nog geen manier om aan de hand van batch-uploads  gestructureerde data toe te voegen op Wikimedia Commons. Het is echter wel al mogelijk om - tenminste voor deze properties die al live zijn - via de koppeling van het beeld op Wikimedia Commons met de gestructureerde metadata op Wikidata, data binnen te trekken op Wikimedia Commons. Daarom zorgen we ervoor dat de data op Wikidata gepubliceerd en zo volledig mogelijk is, zodat deze uiteindelijk ook op Wikimedia Commons toegevoegd kan worden.

In het kader van het Wolfers-project werd de nieuwe property study or design for aangemaakt op Wikidata. Meer informatie en de beoordeling van deze property vind je terug op deze pagina. Aan de hand van deze property werden werken uit verschillende collecties met elkaar verbonden door het koppelen van de ontwerptekening aan het afgewerkt product. Aan de hand van een query is het vervolgens mogelijk om al deze gelegde koppelingen te visualiseren in een tabel.

Screenshot 2019 03 26 At 13 30 47

Beeld: ontwerpstudie van de Niké broche en de uiteindelijke uitvoering ervan, via Wikimedia Commons, CC BY SA 4.0

Ontwerpstudie van de Niké broche

Uiteindelijke uitvoering van de Niké broche

In totaal werden vier catalogi met betrekking tot het oeuvre van Louis, Philippe en Marcel Wolfers alsook de manufacturen Louis Wolfers Père et Fils en Frères Wolfers opgenomen in Wikidata, waaronder ook het belangrijke Catalogues des Exemplaires Uniques. De werken beschreven in deze catalogi zijn raadpleegbaar op deze projectpagina. Daarnaast werden de werken uit de collecties van DIVA, de Koning Boudewijnstichting, het Design Museum Gent en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis op Wikidata geregistreerd. In totaal leverde dat 639 records op met werken van de hand van een 17-tal kunstenaars en/of manufacturen afkomstig uit 14 instellingen.

Door het invoeren van metadata over de tentoonstellingshistoriek van deze werken is het ook mogelijk om de verspreiding van het internationaal allure van de collectie te contextualiseren. Dit kan ondermeer door ze te visualiseren op een kaart (voer de query hier live uit). 

Screenshot 2019 03 26 At 13 40 44

Beeld: visualisatie op kaart van tentoonstellingshistoriek a.d.h.v. metadata

Vlaanderen - Verbeelding werkt