Menu
NL
Slack Imgscom 3 1

Presentaties over culturele organisaties en Wikimedia

Cultureel-erfgoedorganisaties en culturele organisaties in ruimere zin kunnen veel hebben aan de Wikimediaplatformen, niet door raadpleging maar ook door er zelf inhoud aan te leveren. Je kan bv. het schrijven van Wikipedia-artikels faciliteren, foto’s opladen op Wikimedia Commons of datasets op Wikidata. PACKED-medewerkers hebben de voorbije maanden presentaties gegeven over de mogelijkheden voor culturele organisaties om zelf actief aan de slag te gaan.

Een van de geijkte manieren om zelf bij te dragen is bv. het schrijven van Wikipedia-artikels. Zelf over de eigen werking schrijven is daarbij omwille van de door Wikipedia gevraagde neutraliteit niet aangewezen, maar vrijwilligers met een interesse in je werking kunnen dit wel doen, en als organisatie kan je een gunstig klimaat voor dit soort acties creëren.

PACKED-coördinator Rony Vissers gaf begin 2018 twee presentaties over dit thema:

Vlaanderen - Verbeelding werkt