Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL
Computer Keyboard

PACKED vzw: zelfevaluatietool digitale maturiteit

Minister Sven Gatz kondigde in september 2017 op het Sectormoment ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ aan dat hij de organisaties binnen de brede cultuursector een zelfevaluatietool ter beschikking wil stellen om hun digitale maturiteit te monitoren. De minister en het Departement CJM vroegen aan PACKED vzw om daarvoor een concept uit te werken. Sinds september 2017 werken we aan de opdracht. Hier volgt een eerste stand van zaken.

Begin oktober legden we een eerste ontwerp voor aan medewerkers van het Departement. Dat ontwerp vormde de basis voor een bredere afstemming met de uiteindelijke doelgroep van de te ontwikkelen tool. 

In de tweede helft van oktober kwam een 35-tal mensen uit alle geledingen van de cultuursector samen tijdens vier feedbackgroepen gespreid over heel Vlaanderen. Het concept bestaat eruit dat organisaties zichzelf op 40 à 45 stellingen in 5 categorieën scoren tussen 0 en 100 procent. Tijdens de feedbackgroepen werd onder meer gesproken over het algemene concept, de specifieke formulering van de stellingen, de vrijwillige basis om de tool te gebruiken en de wenselijkheid om de gegevens al dan niet open te stellen voor collega-organisaties en de overheid.

Op basis van de ontvangen feedback werkte PACKED vzw de afgelopen weken aan een verbeterde versie van het concept. Naast het herformuleren van stellingen werd een aanzet uitgewerkt om bij sommige stellingen voorbeelden per deelsector te voorzien. Ook namen we de weging van de verschillende stellingen onder de loep. Deze twee aspecten vormen de focus van een tweede feedbackronde die in vier sessies tussen half december 2017 en half januari 2018 wordt georganiseerd. Daarna zal PACKED vzw de ontvangen feedback opnieuw verwerken en zo hopelijk een concept voorstellen aan de overheid dat maximaal gedragen is binnen de sector.


Foto: Gflores op en.wikipedia (CC0), via Wikimedia Commons

Vlaanderen - Verbeelding werkt