Menu
NL
Glam Logo 740 Transparent

Logo GLAM-Wiki (galleries, libraries, archives and museums) partnerschappen

PACKED vzw: tussenstand GLAM-Wiki en Wiki Loves Heritage uploads

PACKED vzw heeft sinds 2008 een werking rond digitale collectieontsluiting op externe platformen. We begonnen ooit met Europeana, maar zetten de laatste jaren vooral in op het gebruik van Wikipedia, Wikidata en Wikimedia Commons. Ontsluiting op Wikimediaplatformen kan bijdragen tot een grotere online zichtbaarheid en hergebruik van erfgoedcollecties en een grotere participatie van de erfgoedgemeenschap(pen). We zien het gebruik van de Wikimediaplatformen als een manier om culturele instellingen te sensibiliseren omtrent de mogelijkheden op het vlak van (linked) open data, en hen aan te moedigen de eerste stappen te zetten naar een opendatabeleid. Departement CJM ondersteunt die werking door de vermelding ervan in de Visienota 'Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk' en de organisatie van Wiki Loves Heritage 2018 in het kader van het Europees Erfgoedjaar. Hieronder geven we een overzicht van een beknopte selectie van recente verwezenlijkingen.

Wiki Loves Heritage volgt, net zoals onze Wikimediawerking in het algemeen,  twee sporen. Het eerste spoor omvat crowdsourcingsinitiatieven. Het Wikimedia-ecosysteem biedt immers de mogelijkheid om erfgoedgemeenschappen zelf te betrekken bij het aanmaken, cureren en verrijken van content en metadata over ons gedeeld erfgoed. In het verleden organiseerden we ook al Wiki Loves Art 2016 en Publiek Domein Dag 2018. In de context van Wiki Loves Heritage 2018 hebben vrijwilligers al 1.631 fotografische beelden over diverse vormen van erfgoed opgeladen.

Het tweede spoor zijn donaties van content en metadata door culturele instellingen zelf. We willen hen aanzetten om hun eigen reproducties en metadata op de Wikimediaplatformen te ontsluiten. In 2016 hebben we metadata van ongeveer 30.000 kunstwerken die afkomstig zijn van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, het Museum voor Schone Kunsten Gent, het Groeningemuseum, de Vlaamse Kunstcollectie, Mu.ZEE, S.M.A.K., M Museum en de Collectie Vlaamse Gemeenschap opgeladen in Wikidata. Sinds begin 2018 hebben we met de medewerking van LUKAS 834 reproducties van kunstwerken uit het Groeningemuseum gekoppeld aan die data op Wikidata.

Publiek Domein Dag 2018 leverde content op van de DBNL (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren), het Groeningemuseum, het Hortamuseum en de de Koninklijke Bibliotheek van België. Sinds de lancering van Wiki Loves Heritage in juli 2018, heeft ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 116 reproducties van hun topstukken in hoge resolutie aan Wikimedia Commons gedoneerd. Het Letterenhuis doneerde 78 beelden. Die omvatten een 45-tal beelden rond de Belgische kunstenaar en auteur Felix Timmermans. Het Letterenhuis belicht zo een misschien minder bekend aspect van zijn oeuvre. Van de 78 beelden werden 76 beelden opgenomen in 228 Wikipedia-artikels en gekoppeld aan 68 Wikidatarecords. De Universiteitsbibliotheek van Gent leverde 40 beelden aan van tekeningen gemaakt door tenorzanger Enrico Caruso. Daarvan werden 9 tekeningen die hij van bekende tijdsgenoten maakte, gebruikt als illustratiemateriaal in 33 Wikipedia-artikels. In het kader van de zomerworkshops doneerde en publiceerde het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) 56 chromolithografieën van Pieter Joseph de Pannemaeker. De metadata van die laatste deelcollectie werden overigens al aangevuld met botanische beschrijvingen door Quentin Groom van de Plantentuin Meise. Dit laatste voorbeeld geeft alvast een indicatie waar samenwerkingen tussen instellingen met verschillende expertise op het Wikimedia ecosysteem in de toekomst naartoe zouden kunnen gaan.

Daarnaast heeft de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een eigen werking lopen voor het opladen van beelden op Wikimedia Commons. Momenteel lopen er nog diverse andere projecten die in de nabije toekomst de Wikimediaplatformen zullen verrijken met nieuwe content. Bijvoorbeeld de Plantentuin Meise doneert een reeks specimen uit hun Belgisch herbarium waarvoor zowel records in Wikidata als Wikimedia Commons records zullen aangemaakt worden. Ook het Felixarchief stuurde alvast een set tekeningen, etsen en kaarten die historische figuren uit het Antwerpse of de geschiedenis van de stad kunnen illustreren.

In 2019 zal PACKED vzw opnieuw zijn schouders zetten onder zogenaamde GLAM-wiki samenwerkingen. Tijdens Public Domain Day 2019 zullen werken beschikbaar gemaakt worden die dat jaar in het publiek domein terechtkomen. Door de kennis en workflows door middel van bv. workshops bij instellingen zelf te brengen hopen we onze werkzaamheden een duurzaam karakter te geven. Van 17 tot en met 21 september 2018 organiseerden we voor erfgoedwerkers een volzet nazomers trainingskamp 'open culturele content'. Op 29 oktober 2018 volgt een Wikidataworkshop in de Koninlijke Bibliotheek van België. Inschrijven daarvoor kan nog via Eventbrite.

Beeld 1: GLAM logo transparent cropped, Husky, 2012, CC0

Beeld 2: Karikatuur van componist Emile Mathieu getekend door Enrico Caruso, Universiteitsbibliotheek Gent, 910000094265 2018 0010 AC, 1909, CC0

Karikatuur Getekend Door Enrico Caruso Enrico Caruso 1906 1909 Universiteitsbibliotheek Gent910000094265 2018 0010 Ac Cropped
Vlaanderen - Verbeelding werkt