Menu
NL
Public Domain Day Be 2018 2C

Panelgesprek Publiek Domein Dag in Muntpunt

PACKED vzw: verslag Publiek Domein Dag 2018

26.05.18 - 26.05.18 update

PACKED vzw participeerde in 2018 voor de eerste keer aan het initiatief Publiek Domein Dag door instellingen aan te zetten om de cultureel-erfgoedcollecties waarop eind 2017 de auteursrechtelijke bescherming vervallen is, op de Wikimediaplatformen te ontsluiten. Op zaterdag 26 mei wisselden we in Muntpunt onze ervaringen uit met medewerkers van Constant vzw, de Belgische Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum en met onderzoekster Andrea Wallace (University of Exeter). Daarna sloten we in Cinema Nova af met een vertoning van de film Die Puppe van Ernst Lubitsch, wiens werk als regisseur sinds dit jaar in het publiek domein valt. Ook in de komende jaren zal PACKED vzw in de context van haar Publiek Domein Werkgroep de Vlaamse cultureel-erfgoedsector begeleiden om stapsgewijs een opendatabeleid in de praktijk om te zetten.

Elk jaar, op 1 januari, verlopen de auteursrechten op duizenden werken die dan het publiek domein betreden. In België duurt de auteursrechtelijke bescherming tot zeventig jaar na de dood van de auteur. In 2018 komen dus de werken van auteurs die in 1947 overleden zijn in het publiek domein zoals bv. Victor Horta, Felix Timmermans, Gustave Van de Woestyne en Ernst Lubitsch.

Auteursrecht is een belangrijk instrument waarmee creatie en verspreiding van artistiek werk beschermd kan worden. Toch zorgt het steeds uitdeinende auteursrecht voor problemen voor erfgoedbeherende instellingen om hun collecties te ontsluiten. Daarom is het belangrijk om zowel bij instellingen als bij de burger een grotere bewustzijnsvorming rond het publieke domein te bewerkstelligen en samen het belang van vrije toegang tot deze werken te beklemtonen. In de context van een digitale cultuur die collectieve praktijken genereert en hergebruik stimuleert, wordt het belang van het publieke domein elk jaar alleen maar groter. PACKED vzw begeleidt instellingen om een engagement naar een opendatabeleid stapsgewijs in de praktijk om te zetten in de context van onze Publiek Domein Werkgroep.

Op 26 mei kaderde Sam Donvil (PACKED vzw) in Muntpunt digitale collectieontsluiting op externe platformen binnen grotere maatschappelijke tendensen. Hij illustreerde ook hoe PACKED vzw daar op wil inspelen door in te zetten op Wikimediaplatformen. Saskia Scheltjens (Rijkmuseum) vertelde hoe haar instelling na het ontsluiten van zijn collectie nu ook de data uit zijn onderzoeksbibliotheek wil beschikbaar maken om op die manier innovatief onderzoek mogelijk te maken. Sophie Vandepontseele (Belgische Koninklijke Bibliotheek) lichtte toe hoe haar instelling haar hedendaagse collecties wil ontsluiten en vertelde over het webarchiveringsproject PROMISE. Olaf Janssen (Nederlandse Koninklijke Bibliotheek) illustreerde hoe zijn instelling collecties ontsluit die nog onder auteursrechtelijke bescherming vallen en maakte een argument voor complementaire ontsluiting van erfgoedcollecties op Wikimedia platformen. Tenslotte presenteerde Andrea Wallace (Universiteit van Exeter) haar onderzoek naar het gebruik en hergebruik van digitale surrogaten en naar gangbare praktijken van collectiebeherende instellingen i.v.m. het verkopen van licenties voor reproducties van werken waarop de auteursrechtelijke bescherming is verstreken.

Lees ook het artikel dat in De Standaard verscheen.

Foto: PWFU6978, Peter Westenberg, Copyleft Constant: Free Art License 1.3

Pwfu7041
Vlaanderen - Verbeelding werkt