Menu
NL
Nl Logo Scart Cmyk

PACKED vzw lanceert website over preservering van audiovisueel erfgoed

Evoluties zoals het snelle in onbruik raken van technologieën en formaten, de overgang van een analoge naar een digitale wereld en de immer toenemende productie van audiovisueel materiaal, plaatsen instellingen die audiovisuele collecties verzamelen, beheren en bewaren voor enorme uitdagingen. Op de website www.scart.be wordt kennis bijeengebracht over de preservering van audiovisueel erfgoed. Hij heeft als doel geheugeninstellingen en anderen te helpen bij hun preserveringstaken.

Projectresultaten

Een belangrijk deel van de expertise en kennis op de website , is het resultaat van projecten waarin PACKED vzw was of is betrokken. Een belangrijk project is Obsolete apparatuur – het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst (2009-2011), een samenwerking tussen PACKED vzw en het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Het doel van dit project was de digitalisering en de langetermijnbewaring te verbeteren en verzekeren van audiovisuele kunstenwerken die worden bedreigd door het in onbruik raken van essentiële afspeel- en weergaveapparatuur. Andere projectvoorbeelden zijn o.a. het onderzoek ter voorbereiding van de digitalisering van de film ‘Office Baroque’ of van het vroege videowerk van Danny Matthys, en het handboek voor de digitalisering van audiovisuele documenten in het kader van het Archipel-project (in samenwerking met eDAVID vzw). De resultaten van dergelijke projecten vormen een directe (kennis)bron voor de website.

Opbouw van de website

Naast de gebruikelijke secties zoals de homepagina en een overzicht van nuttige links, biedt de SCART-website informatie aan in de vorm van artikels, interviews, case studies en richtlijnen. Deze informatie wordt in de toekomst verder aangevuld en geactualiseerd. Waar mogelijk zullen ook links worden voorzien naar www.projectcest.be, de Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox die door PACKED vzw wordt onderhouden en uitgebouwd.

Enkele voorbeelden van de content die u vandaag op de website vindt:.

  • artikels die PACKED-medewerkers schreven voor META, het ARGOSMAGAZINE, de publicatie van Electronic Media Group van het American Institute for Conservation en het boek ‘Bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaanderen’;
  • interviews van PACKED-medewerkers met audiovisuele kunstenaars, conservatoren, archivarissen, technici en academici;
  • rapporten van case studies die werden verricht in het kader van het Obsolete Apparatuur-project;
  • het IMAP-handboek voor de preservering van videokunst, computerkunst en installatiekunst.

De komende weken wordt de informatie alvast verder aangevuld met o.a. een online handboek over de preservering van audiovisueel materiaal (door PACKED-medewerkers geschreven voor de reeks Verzekerde Bewaring van het steunpunt FARO), richtlijnen voor de bewaring van elektronische apparatuur en een interview met medewerkers van Bay Area Video Coalition, een centrum voor video en nieuwe media in San Francisco. Later volgen ook nog rapporten van de case studies die PACKED vzw de afgelopen jaren uitvoerde in samenwerking met o.a. S.M.A.K. en M HKA.

Vlaanderen - Verbeelding werkt