Menu
NL
Opstelling 5 25

Beeld: opstelling om data van 5,25-inch diskettes te capteren.

PACKED vzw: migratie van de inhoud van oude diskettes naar een hedendaagse gegevensdrager

In 2017 en 2018 kreeg PACKED vzw van drie organisaties (Liberaal Archief, ADVN en het Zwitserse HeK - House for Electronic Arts), de vraag om data te capteren van 3,5-inch en 5,25-inch diskettes die afkomstig zijn uit de periode tussen eind jaren tachtig en midden jaren negentig. De instellingen beschikken niet over de juiste leestoestellen om de data van de diskettes af te halen. PACKED-medewerker Nastasia Vanderperren werkte, in het kader van het project Resurrection Lab, een workflow uit om de data van diskettes te capteren en op een hedendaagse gegevensdrager te bewaren. Twee gevalstudies op CEST beschrijven welke stappen ondernomen werden om een identieke kopie te maken van de data op de diskettes, en vervolgens de bestanden te exporteren en te identificeren.

De ontvangen collectie van Liberaal Archief bestond uit 165 Macintosh geformatteerde 3,5-inch diskettes en 30 MS-DOS geformatteerde 5,25-inch diskettes. ADVN bezorgde ons 14 5,25-inch diskettes die gebruikt zijn op een Windows/MS-DOS computer. Bij HeK ging het om 9 diskettes waarvan sommige voor Mac en andere voor Windows gemaakt zijn.

Diskettes bestaan in verschillende soorten en varianten die niet compatibel zijn. Vele types vereisen een eigen leestoestel, waarmee dan andere types diskettes niet kunnen worden beschreven of gelezen. Dat maakt het capteren van data van diskettes moeilijk. De huidige diskettelezers met een USB-aansluiting zijn meestal enkel in staat om een specifiek type 3,5-inch diskettes te lezen.

In het kader van het project Resurrection Lab heeft PACKED vzw leesapparatuur voor diskettes verzameld. Voor 3,5-inch diskettes beschikken we over drie leestoestellen met een USB-aansluiting, en over oudere diskettestations die met een floppydatakabel aangesloten moeten worden op een floppy disk controller. Voor 5,25-inch diskettes hebben we één station dat met een floppydatakabel aangesloten moet worden.

Om de data te capteren, heeft PACKED vzw van iedere diskette een disk image gemaakt. Om te vermijden dat onze computer bestanden zou wegschrijven op de externe dragers, maakten we gebruik van een write blocker. Zowel 3,5-inch diskettes als 5,25-inch diskettes beschikken over een write blocker op de drager die de diskette alleen-lezen maakt. Na de captatie hebben we de bestanden geëxporteerd en geïdentificeerd, zodat de collectiebeherende instellingen opnieuw toegang kregen tot de data.

De eerste CEST-gevalstudie beschrijft het capteren van de data van 3,5 inch en 5,25 inch diskettes en welke software en tools daarbij gebruikt werden; de tweede CEST-gevalstudie beschrijft het exporteren en identificeren van de bestanden op van de diskettes en welke methodes en tools daarbij gebruikt werden.

Eerder publiceerden we op CEST ook al een gevalstudie over het capteren van data van verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen.


Beeld: opstelling om data van 5,25-inch diskettes te capteren, PACKED vzw, CC BY

Vlaanderen - Verbeelding werkt