Menu
NL
1024Px Hack The Gender Gap Kbr Brussel 26 01 2019 11 10 19 Rv

Deelnemers tijdens de Wikipedia edit-a-thon in de KBR op 26/01/2019

Koninklijke Bibliotheek van België: verslag edit-a-thon Publiek Domein Dag BE 2019

26.01.19 event

In het kader van het project Publiek Domein Dag organiseerde de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) op 26 januari 2019 een Wikipediaschrijfsessie of edit-a-thon rond personen wiens werk deel uitmaakt van hun collecties en dat vanaf 2019 niet meer onder auteursrechtelijke bescherming valt. De veertien aanwezigen schreven nieuwe Wikipedia-artikels, breidden bestaande artikels uit of vertaalden artikels van één taalversie van Wikipedia naar een andere.

De aanwezigen werden getrakteerd op een rondleiding in het Librarium met hun jaarlijkse tijdelijke tentoonstelling van werk van de nieuwe publiekdomeinauteurs. Zoals gebruikelijk startte de sessie met een spoedcursus editeren door een ervaren Wikipediaan. Daarna koos men naargelang de interesse een schrijfonderwerp, en kon het schrijven beginnen aan de hand van o.a. bronnenmateriaal uit de collectie van de KBR.

De KBR had op de projectpagina alvast een schrijfsuggestielijst geplaatst, maar het stond deelnemers uiteraard ook vrij om over andere onderwerpen te schrijven. In totaal werden er alvast drie nieuwe artikels gepubliceerd, wachten er vijf kladversies op publicatie, werden zes artikels uitgebreid en drie artikels vertaald.

De bijdragen hadden betrekking op de volgende personen:

Beeld: Hack the Gender Gap KBR Brussel 26-01-2019 11-10-19, Paul Hermans, CC BY-SA 4.0

Vlaanderen - Verbeelding werkt