Menu
NL
Screen Shot 2019 01 31 At 15 32 09

https://pidapalooza.org/

PACKED: verslag PIDapalooza 2019, conferentie over persistente URI's

Op 23 en 24 januari vond in Dublin de conferentie PIDapalooza 2019 plaats. Ze werd georganiseerd door California Digital Library, ORCID, Crossref en DataCite om de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen op het vlak van persistente identificatie en persistente URI's op het web op internationaal niveau te bespreken, en om kennis en ervaring uit te wisselen. In het kader van het lopende project 'Een duurzaam beheersmodel voor de CultURIze-tool' heeft PACKED-medewerker Alina Saenko als spreker deelgenomen aan deze conferentie.

Het volledige programma van PIDapalooza 2019 is online beschikbaar. De conferentie was voor een groot deel gericht op wetenschappelijke onderzoekers en universiteiten. Hier geven we een samenvatting van de thema's die het meest relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector:

- Gareth Murphy (European Spallation Source (ESS)) vertelde hoe onderzoek over neutronen ongelooflijk grote hoeveelheden metadata genereert die van persistente identificatie voorzien moeten worden om refereerbaar te zijn. Hij vermeldde hierbij ook dat na bevraging bleek dat hun doelgroep van hergebruikers vraag hadden naar leesbare en herkenbare persistente URI's om er sneller hun weg in te kunnen vinden.

- Paul Walk (DCMI) vertelde over de oplossing die wordt voorzien om persistente identifiers (PIDs) standaard op te nemen in een Dublin Core XML-bestand, de minimum set aan metadata die internationaal word gehanteerd als de standaard voor beschrijving van objecten. De persistente URI van elke Dublin Core property zal opgenomen worden als een 'id' attribute van die property (bijvoorbeeld: <dc:creator id="http:// ...">). Dit heeft implicaties voor collectiebeheersystemen die beweren dat ze het Dublin Core minimum volgen in hun metadataschema. Het opnemen van persistente URI's in je minimale metadatabeschrijving van een object wordt dus een verplicht onderdeel, en zal mogelijk moeten worden gemaakt in elk dergelijk collectiebeheersysteem.

- Leigh Dodds (Open Data Institute) heeft samen met het publiek het voorstel voor het documenteren en beschrijven van PID-schema's besproken. Welke informatie zou een persoon of een machine moeten kunnen verkrijgen om in te schatten of een PID-schema duurzaam genoeg is? Als bijvoorbeeld een erfgoedinstelling een PID-systeem opstelt om de objecten uit hun collectie te identificeren, zouden in de documentatie van dat systeem de volgende elementen opgenomen moeten worden: o.a. beschrijvende informatie (naam van het systeem, datum van lancering, voorbeelden van gebruik etc.), beheersinformatie (instelling verantwoordelijk voor het beheer, hoe worden PIDs toegekend etc.) en technische informatie. Het voorsteldocument van Open Data Institute is beschikbaar op Google Docs. Iedereen kan voorstellen toevoegen.

- Tijdens de eerste dag werd ook het internationaal PID-Forum gelanceerd. Alle geïnteresseerden kunnen zich daar registreren en gesprekken voeren of volgen over verschillende inhoudelijke en technische thema's rond persistente identificatie.

- Opmerkelijk was de keynote van Henry S. Thomson (professor Web Informatics aan de University of Edinburgh) waarin hij een analyse maakte van de succesfactoren van een duurzaam systeem van persistente URI's. Hij maakte een vergelijking met de binominale nomenclatuur als een van de duurzaamste en nog altijd gebruikte systemen van persistente identificatie van concepten. Volgens de spreker zou elk opgericht PID-systeem (ook door een erfgoedinstelling) aan de volgende noden van de gebruikers moeten voldoen:

  • nood aan verstaanbare, herkenbare en duidelijke communicatie over concepten die wereldwijd begrepen kunnen worden;
  • nood aan het duurzaam delen en verkrijgen van content over die concepten waarmee je daarna ook effectief iets kan doen;
  • nood aan het verkrijgen van een status van betrouwbaarheid voor je data of je afgeleide onderzoek als je gebruik maakt van een duurzaam identificatie- en referentiemiddel.

- John Kunze (University of California) heeft verteld over de voorgeschiedenis en de toekomst van het ARK protocol voor persistente URI's. Volgens hem volgde het ARK PID-systeem altijd de redenering dat de resolving functie op een apache server voldoende moet zijn om een systeem voor persistente URI's op te starten. Hij heeft ook verteld over de generieke resolverservice die ARK aanbiedt op n2t.net. Andere toekomstplannen voor ARK kan men op de website ARKsintheopen.org raadplegen.

- Juha Hakala (National Library of Finland) heeft verteld over de uitdagingen waar elk PID-systeem vroeg of laat komt voor te staan, bv. de aanpak van de resolving functie, keuze van de juiste syntax, enafhankelijkheid van bestaande technologie en protocollen. Volgens de spreker was geen enkel PID-systeem per se beter dan een ander, maar moeten we de ervaringen en voor- en nadelen van bepaalde keuzes met elkaar delen zodat we betere en duurzamere PID-systemen kunnen opzetten in de toekomst.

- De slides van de presentatie van PACKED-medewerker Alina Saenko over de PID-projecten (2013-2016) en de work-in-progress CultURIze tool zijn hier online te vinden.

De conferentie was ook op Twitter te volgen waar je de hoogtepunten en foto's kunt bekijken.Vlaanderen - Verbeelding werkt