Menu
NL
1280Px Manuel Claeys 13

Catherine Stihler, nieuwe voorzitter van Open Knowledge International, opent de 2019 editie van de Open Belgium conferentie (foto: Manuel Claeys)

PACKED: verslag presentatie PACKED, VKC en KBS op Open Belgium 2019

04.03.19 event

Op 4 maart 2019 maakte PACKED, samen met de Vlaamse Kunstcollectie en de Koning Boudewijnstichting, op de jaarlijkse conferentie Open Belgium een tussenstand op wat betreft open data in de cultureel-erfgoedsector. In onze presentatie Shifting minds in the cultural sector verwezen we niet enkel naar onze eigen verwezenlijkingen, maar ook naar die van individuen of instellingen in de cultureel-erfgoedsector die geïnspireerd door of met ondersteuning van PACKED stappen zetten naar een opendatabeleid. 

Open Belgium is een jaarlijkse bijeenkomst met presentaties en debatten rond open data op zowel Belgisch als Europees niveau. Ze omvat zowel nationale als internationale keynotes, casestudy's en workshops rond nieuwe ontwikkelingen en best practices. PACKED presenteerde er de afgelopen jaren al enkele keren. Het doel daarvan was de opendatagemeenschap, die zich momenteel vooral met overheids- en mobiliteitsdata bezighoudt, op de hoogte te houden van wat er roert in de culturele sector. Tijdens het slotwoord van de conferentie kreeg onze bijdrage bijzondere aandacht. Men gaf ook het signaal dat we vooral moeten blijven informeren over wat er op het vlak van open data in de culturele sector gebeurt!

Na de publicatie van de visienota 'Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk' van de Vlaamse minister van cultuur Sven Gatz, ligt de basis voor een gedragen opendatabeleid in de cultuursector op tafel. Om deze intentie ook in concrete acties om te zetten, zette PACKED in 2018 naast het bepleiten van open data steeds meer in op trainingen met hands-on workshops rond zowel de basisprincipes als tools, platformen en strategieën om erfgoeddata online te ontsluiten. 

Daarnaast wilden we ons platform op de conferentie delen met twee andere instellingen die in 2018 belangrijk werk rond open data in de erfgoedsector hebben verzet. PACKED-medewerker Olivier Van D'huynslager vertelde over zijn opdracht voor de Koning Boudewijnstichting om hun collectie, die in langdurige bruiklenen over verschillende collecties verspreid zit, een grotere online uitstraling te geven. Matthias Vandermaesen (Vlaamse Kunstcollectie) vertelde over de Datahub en Arthub, projecten die toegang naar en (her-)gebruik van Vlaamse digitale erfgoedcollecties moeten faciliteren.

Beeld 1: Manuel Claeys 13.jpg, Manuel Claeys, 2019, CC BY SA 4.0

Beeld 2: Tim Schrijnemakers 88, Tim Schrijnemans, 2019, CC BY SA 4.0

Open Belgium 2019 Tim Schrijnemakers 88 Reduce3
Vlaanderen - Verbeelding werkt