Menu
NL
Card Puncher An Integral Part Of The Tabulation System Used By The United States Census Bureau To Compile The Thousands Of Facts Gathered By The Bureau 3903231183

Card Puncher - The U.S. National Archives [Public domain] via Wikimedia Commons

PACKED: stakeholders geven hun kijk op onze werking

Dit voorjaar vertrok een belangrijke bevraging vanuit ons kantoor: om onze stakeholders te betrekken bij de integratie met VIAA en Lukas, peilden we naar hun tevredenheid over de huidige werking en hun wensen, noden en verwachtingen naar de toekomst. In het rapport dat nu online staat, kan je een korte samenvatting lezen van wat we uit die bevraging leerden.

In een vragenlijst peilden we onder andere naar de tevredenheid van stakeholders over onze dienstverlening, de helderheid en frequentie van onze communicatie en de bekendheid van onze platformen. Met het oog op onze integratie met VIAA en Lukas wilden we niet enkel onze bestaande dienstverlening evalueren, maar ook de verwachtingen van de partners over de toekomst leren kennen. Van welke PACKED-dienstverlening verwachten de stakeholders dat ze gratis is? Waarop moet PACKED nog meer inzetten in zijn dienstverlening? Op tools om digitale processen te ondersteunen? En hoe worden de vormingen van PACKED geëvalueerd? 

De belangrijkste resultaten hebben we voor jou gebundeld in dit document

Over de werking van Lukas werd naar hun stakeholders een gelijkaardige bevraging gestuurd. De resultaten daarvan lees je op viaa.be.

Vlaanderen - Verbeelding werkt