Menu
NL
Zelfevaluatietool2

PACKED: schrijf je in voor de begeleide invulsessie zelfevaluatietool op 7 mei

07.05.19 vorming

De Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit die PACKED in opdracht van het Departement CJM ontwikkelde stelt culturele organisaties in staat om aan de hand van een reeks stellingen hun digitale maturiteit in te schatten. De tool staat nu enkele maanden online. Om organisaties te ondersteunen bij een zo optimaal mogelijk gebruik van de tool, organiseert PACKED op 7 mei een begeleide invulsessie in de kantoren in Gent. Die is gratis, maar inschrijven is verplicht. Wat kun je verwachten?

  • Beknopte achtergrond bij het ontstaan en het doel van de tool.
  • Hands-on aan de slag met de tool: je gaat met anderen in gesprek over de stellingen en beantwoordt de 47 stellingen met jouw organisatie voor ogen.
  • Waar nodig krijg je hulp en extra toelichting.
  • Je inschatting van de digitale maturiteit van je organisatie resulteert in een totaalscore en subscores per categorie:
      beleid en aansturing
      interactie met doelgroepen
      aanbod
      organisatie en competenties
      processen
  • Je kunt je scores vergelijken met die van andere organisaties die de tool reeds invulden en krijgt tips aangereikt ter verbetering van de digitale maturiteit van je organisatie.
  • Je gaat naar huis met een eerste inschatting van je digitale maturiteit onder de arm. Die kan je later intern nog verder verfijnen op basis van de extra kennis en inschattingen van je collega’s.

De Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit vind je op www.digitalematuriteit.be. De begeleide invulsessie vindt plaats op dinsdag 7 mei van 10u tot 12u30 bij VIAA, Kleindokkaai 9, Gent. Een routebeschrijving vind je hier.

Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij Bart Magnus.

Ook inschrijven kan door een e-mail te sturen naar Bart Magnus.

Vlaanderen - Verbeelding werkt