Menu
NL
Schermafbeelding 2019 02 20 Om 20 18 27

In Wikidata opgenomen werken, gerangschikt op jaar en maker.

PACKED: collectie(s) Koning Boudewijnstichting zichtbaar op Wikimediaplatformen

PACKED-medewerker Olivier Van D’huynslager werkte vier maanden aan het ontsluiten van informatie over de collectie(s) van de Koning Boudewijnstichting als Linked Open Data (LOD). Hij deed dat door datasets op te laden in de databank Wikidata, beelden op te laden in de beeldbank Wikimedia Commons, en content te verspreiden via de online encyclopedie Wikipedia. Bij selectie van de op te laden content werd de nadruk gelegd op de kunstcollecties en topstukken van de Koning Boudewijnstichting. 

Een verspreid geheel

De Koning Boudewijnstichting en zijn Erfgoedfonds stellen zich de bescherming en valorisering van erfgoed tot doel. Zij realiseren dat door werken en/of collecties te verwerven die van belang zijn als erfgoed, en kunnen daarbij steeds rekenen op de hulp van gulle schenkers. Voor de bewaring van de werken en/of collecties gaan ze steeds op zoek naar de ideale depothouder. Die manier van werken heeft als resultaat dat de collectie van de Koning Boudewijnstichting zich verspreid heeft over een zeventigtal verschillende depothouders.

Door het beschikbaar stellen van identificatiegegevens van zijn collectiestukken als Linked Open Data zag de Koning Boudewijnstichting de kans om dat disparaat geheel alsnog samenhangend te contextualiseren, zowel voor een onderdeel van de collectie (bv. terracotta’s uit de collectie Van Herck die zijn ondergebracht in het KMSKA) als voor de collectie op zich. Om de contextualisering te verrijken werd, waar mogelijk, beroep gedaan op de depothouders die collecties bewaren én werden samenwerkingen met hen opgezet.

Screenshot-2019-02-07-at-13.33.58.png#asset:16261Beeld: in Wikidata opgenomen werken, gerangschikt op jaar en maker.

Samenwerkingsverbanden

In kader van het project werd met verschillende depothouders samengewerkt voor het verrijken van collectiegegevens van de Koning Boudewijnstichting. Zij maakten het aan de hand van exports uit hun collectieregistratiesystemen mogelijk de reeds door de Koning Boudewijnstichting ter beschikking gestelde collectiegegevens te verrijken. Zo werden de fiches op Wikidata niet enkel verbonden met de online catalogi opgezet door de Stichting maar ook, daar waar de content het toeliet, met externe platformen zoals Arthub, het online ontsluitingsplatform van de Vlaamse Kunst Collectie (VKC), en het DAMS Antwerpen (met o.a. collectiestukken uit het Museum Plantin-Moretus). Daarnaast werden bestaande persistente identificatiecodes toegekend aan werken uit het KMSKA (voorbeeld Aaron) en het MSK Gent.

Voor het verder verspreiden en zichtbaar maken van de verschillende uploads werd een samenwerking aangegaan met een Wikimediavrijwilliger die een groot aantal artikels schreef. De door de Koning Boudewijnstichting beschikbaar gestelde content wordt tenslotte teruggekoppeld aan de verschillende depothouders voor het aanvullen en/of verrijken van de metadata.

De beschikbare beelden werden onder een open licentie (CC-BY SA 4.0) gepubliceerd op Wikimedia Commons. De beelden waarvan de auteur nog niet langer dan 70 jaar overleden is, werden niet meegenomen omdat er in dat geval nog een auteursrechtelijke bescherming is. Tijdens dit project werd ook ingezet op het documenteren in Wikidatafiches van de auteursrechtelijke status van de werken en de corresponderende jurisdictie.

Screenshot-2019-02-18-at-09.29.26.png#asset:16262

Beeld: aantal weergaven van beelden onder de categorie 'Images from the King Baudouin Foundation', met een merkbare stijging bij aanvang van het project in november 2018.

Resultaten

Samen met de Koning Boudewijnstichting en met behulp van hun depothouders werden 3.148 collectie-items uitvoerig beschreven op Wikidata. Waar de auteursrechtelijke status het toeliet, werden de Wikidatafiches gekoppeld aan een reproductie(s) (1.182 stuks). Zo werd de zoekbaarheid, vindbaarheid en zichtbaarheid van de collectie de Koning Boudewijnstichting vergroot. De opgeladen collectiegegevens zijn raadpleegbaar en doorzoekbaar met behulp van de tool CROTOS, en bevat objectbeschrijvingen met betrekking tot basisregistratievelden zoals type object, titel, maker en creatiedatum, maar ook verdiepende velden zoals externe catalogi, herkomst en tentoonstellingsgeschiedenis.

Het project loopt nog tot eind februari 2019, waarna een uitgebreide projectbeschrijving volgt.

Vlaanderen - Verbeelding werkt