Menu
NL
Ik X Ploreer Mee

participatief karteren, Bron: Erfgoed Zuidwest

PACKED: medewerking aan 'Ik-Xploreer mee'

Ik-xploreer mee! is een project rond participatief karteren van Erfgoed Zuidwest, Leiedal (IOED), Texture en Vormingplus, met financiële ondersteuning door de Vlaamse overheid in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018). Dit project wil de beschikbare kaarten van industrieel erfgoed (bv. vlassites en historische schoorstenen) aanbieden aan geïnteresseerden om die te verrijken tot rijke erfgoedlagen. PACKED is als technische kennispartner betrokken bij het project. Hierbij geven we een overzicht van wat er al gebeurd is en nog komt.

Mapathons

Na de eerste test-mapathons met focus op tapijterfgoed en schoorstenen trokken in de zomer van 2018 drie jobstudenten ‘xploratoren’ doorheen de regio. Op lokale markten en tijdens evenementen interviewden ze voorbijgangers over het industrieel erfgoed in hun omgeving en plaatsten zo heel wat informatie op een digitale kaart. Ook in april 2019 staan er nog mapathons gepland.

Educatief luik

Binnen het project wordt een educatieve workshop uitgewerkt voor leerlingen uit de 2de graad middelbaar onderwijs door Mooss vzw. Binnen de workshop gaan leerlingen aan de slag met het erfgoed uit de directe omgeving van de school. Ze brengen dit in kaart en verwerken het tot een podcast. Momenteel werkt Mooss vzw de methodiek en handleiding uit. Tussen september en november 2019 zullen minstens drie scholen concreet begeleid worden bij de workshop. Nadien is het materiaal inzetbaar voor andere scholen.

GIS-workshop

Op 12 maart 2019 werd de workshop ‘Jouw erfgoed op kaart’ georganiseerd. Het verslag hiervan kun je op de website van Erfgoed Zuidwest nalezen. Vanuit deze workshop werd een ‘lerend netwerk’ georganiseerd waarbij verschillende geïnteresseerden aangaven dat ze graag verder begeleid worden bij het op kaart plaatsen van erfgoedlocaties.

Technische luik

Ik-Xploreer mee! werd opgevat als een testcase waarbij voor de realisatie van de kaarten met een commercieel pakket (Geoloket) gewerkt werd, en voor de presentatie van de gekarteerde informatie met het open source pakket Umap. PACKED analyseert welke data het project heeft opgeleverd en hoe die via open platformen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Daarbij kijken we naar openstreetmap.org, maar ook naar geonames.org en wikidata.org.

Daarnaast wordt met Open Knowledge Belgium en OpenStreetMap bekeken of we tijdens Open Summer of Code2019 een prototype kunnen bouwen van een webapplicatie waarmee Erfgoed Zuidwest verder participatief kan karteren, maar waarbij de informatie rechtstreeks in die open platformen terecht komt.

Vlaanderen - Verbeelding werkt