Menu
NL
Apotheek Alijn 2

Apotheek Alijn, Karel Cole [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

PACKED: medewerking aan contactdag Vlaamse erfgoeddatabanken

11.06.19 event

Op 11 juni 2019 vindt de contactdag Vlaamse erfgoeddatabanken plaats in Antwerpen. De dag gaat over meer dan de (tot voor kort provinciale) erfgoeddatabanken alleen. Het Departement CJM koos ervoor om Delaware, FARO en PACKED/VIAA als partners te betrekken om zo ook ondersteunende instrumenten voor digitale collectieregistratie, -beheer en -ontsluiting in de kijker te zetten. PACKED/VIAA zal bijdragen aan het plenaire gedeelte in de voormiddag en aan drie parallelsessies in de namiddag.

In de voormiddag lanceert PACKED-medewerker Bert Lemmens samen met Livia Snauwaert van Departement CJM het ‘Invulboek objecten’, een online handboek voor het documenteren van cultureel-erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Tijdens één van de parallelsessies in de namiddag gaan de deelnemers concreet aan de slag gaan met het invulboek. Wie deze sessie wil volgen, neemt best een laptop of tablet mee.

Ook de tweede parallelsessie die PACKED/VIAA begeleidt, is praktisch van aard. De deelnemers kunnen er kennismaken met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit die PACKED/VIAA ontwikkelde in opdracht van CJM. Als culturele organisatie kun je je digitale maturiteit inschatten aan de hand van stellingen en je score vergelijken met die van andere organisaties. Ook krijg je inspiratie en tips aangereikt om je digitale maturiteit te verbeteren. PACKED-medewerker Bart Magnus begeleidt de sessie. Ook voor deze sessie neem je best een laptop, tablet of smartphone mee.

De derde parallelsessie waar PACKED/VIAA bij betrokken is, gaat over hergebruik van collectiedata. Samen met Joanie Dehullu (Musea Hasselt) en Katrien Steelandt (Erfgoedcel Brugge) toont PACKED-medewerker Sam Donvil hoe cultureel-erfgoedorganisaties hun collectiegegevens vindbaar en bruikbaar kunnen maken op het wereldwijde web.

Voor meer info over één van deze sessies en thema's, kun je steeds contact opnemen met Bert Lemmens, Bart Magnus of Sam Donvil.

Het volledige programma van de contactdag Vlaamse Erfgoeddatabanken én informatie over inschrijvingen en praktische details vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Vlaanderen - Verbeelding werkt