Menu
NL
Iiif Schema 740Px

Beeld: PACKED (CC-BY-SA)

PACKED: IIIF-proefopstelling gelinkt aan VKC-datahub

Sinds het najaar van 2018 ontwikkelen PACKED en de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) samen een proefopstelling van een IIIF-beeldinfrastructuur. Het doel is om gedigitaliseerde beelden en de daarbij horende metadata via een aantal online services op het web toegankelijk maken zodat hergebruikers dit materiaal makkelijk kunnen inzetten in hun eigen toepassingen zoals bv. websites van musea, visualisaties in de publieke ruimte, mobiele applicaties of materiaaltechnisch onderzoek. Verschillende technische componenten werden reeds verkend voor de bouw van de IIIF-infrastructuur. Bij de selectie van de componenten is rekening gehouden met de bestaande infrastructuur van de VKC. We geven een update van de belangrijkste componenten die geselecteerd werden.

IIIF

IIIF is een raamwerk, bestaande uit een groep van API’s, uitgetekend door universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven om beelden via het web toegankelijk  en uitwisselbaar te maken. Verschillende culturele erfgoedinstellingen implementeerden al IIIF voor de ontsluiting van hun collecties, en er wordt volop geëxperimenteerd met het hergebruik van beelden via IIIF (zie het nieuwsbericht IIIF: experimenten met hergebruik van beelden).

Proefopstelling IIIF-beeldinfrastructuur

Centraal in dit project staat de implementatie van de IIIF-specificaties in online services. Deze open specificaties laten toe om de interacties tussen eindconsument, de toepassing waarin beelden worden gevisualiseerd, en de communicatie met de  onderliggende online services te standaardiseren en te automatiseren.

De IIIF-beeldinfrastructuur is een onderdeel van een flexibel en open informatiesysteem dat het mogelijk zal maken om via diverse API’s gedigitaliseerde content geautomatiseerd door te laten stromen naar diverse hergebruikstoepassingen van zowel musea, de VKC als andere geïnteresseerden. Bij de uitwerking van de proefopstelling wordt rekening gehouden met de (technische) aanbevelingen (de zgn. modelarchitectuur) uit de Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer die eerder door PACKED werd uitgewerkt.

Het doel van de proefopstelling is om kennis op te doen over de functionele en technische vereisten om beeldcollecties via IIIF-compatibele infrastructuur aan te bieden aan de cultuursector in Vlaanderen. In de eerste fase van het project worden volgende acties uitgevoerd:

 • de verkenning van verschillende opensourcetoepassingen en technische componenten die de IIIF-specificatie ondersteunen, en die door de internationale academische en erfgoedgemeenschap gemeenzaam worden ontwikkeld en onderhouden. De selectie van de meest geschikte componenten.
 • het samenstellen van die IIIF-componenten in een proefopstelling die moet leiden tot een beeldinfrastructuur die complementair is aan de VKC-datahub;
 • de koppeling van die IIIF-beeldinfrastructuur aan de VKC-datahub;
 • een beknopte technische analyse van de koppeling met de bestaande onderbouw in de museale sector waar beeldmateriaal reeds aanwezig is;
 • de publicatie van de technische informatie van de proefopstelling op Github en de bekendmaking ervan op relevante nationale en internationale fora;
 • het voorbereiden van de musea en andere beeldenleveranciers op de noodzakelijke inhoudelijke, administratieve en technische metadata om beeldmateriaal via IIIF-compatibele services toegankelijk te kunnen maken.

Componenten

Verschillende technische componenten werden reeds verkend voor de bouw van de IIIF-infrastructuur. Bij de selectie van de componenten is rekening gehouden met de bestaande infrastructuur van de VKC. De keuze van de componenten moet het eenvoudig maken voor de VKC om in de toekomst beeldinfrastructuur te beheren.

In onderstaand lijstje vind je de belangrijkste componenten die geselecteerd werden:

 • ResourceSpace werd gekozen als ingestcomponent. Een aantal partners van VKC, waaronder het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, zijn immers bezig met de implementatie van deze software voor de ontsluiting van hun beelden. ResourceSpace is een DAM-systeem (beeldbeheersysteem) waarmee de beelden opgenomen kunnen worden in de proefopstellingen en vervolgens de metadata uit de Datahub gekoppeld kan worden aan de beelden.
 • Als IIIF-beeldenserver werd Cantaloupe geselecteerd. De voornaamste reden hiervoor is de mogelijkheid om de metadata die ingebed wordt in de beelden te behouden in de kopieën van de afgeleiden. Via Cantaloupe zullen de beelden uitwisselbaar zijn via de IIIF Image API.
 • Om vervolgens de beelden en hun metadata via de IIIF Presentation API te ontsluiten (via IIIF-manifests) wordt er een Imagehub ontwikkeld. Dit zal een webapplicatie zijn die gemaakt wordt in hetzelfde framework waarmee de Datahub ontwikkeld werd (PHP/Symfony).
 • De IIIF-manifests zelf zullen getoond worden in de Universal Viewer. Dit is een beeldenviewer die IIIF-manifests kan weergeven.

wunder-der-vererbung.png#asset:16508

Bron: Universal Viewer showcase.  Wunder der Vererbung, Fritz Bolle, 1951. Wellcome Collection, CC BY-NC.

Deze componenten worden momenteel samengebracht om de proefopstelling mee te bouwen. Tweehonderd beelden werden geselecteerd uit de collecties van de partnermusea van de VKC om de proefopstelling mee te testen. Deze komen zo in Arthub Flanders terecht, de gebruiksvriendelijke zoekmachine van de VKC die een digitale toegang aanbiedt tot de collecties beeldende kunsten in Vlaanderen. De aangepaste versie zal via een koppeling met de Datahub en de IIIF-proefopstelling beelden via de Universal Viewer ontsluiten.

 • Het project loopt eind augustus af. Daarna zal de verworven kennis in vervolgprojecten worden gebruikt om cultureel-erfgoedinstellingen bij te staan in het ontsluiten van hun collecties via IIIF.

IIIF_schema_2000px.jpg#asset:16525

Vlaanderen - Verbeelding werkt