Menu
NL
Brugge Groeninge

Groeningemuseum © Inge Kinnet i.o.v. Musea Brugge

PACKED, FARO en partners: bijeenkomst collegagroep digitale participatie

12.12.19 event

Op 12 december 2019 is er in Brugge de volgende bijeenkomst van de collegagroep digitale participatie, met de mogelijkheid om na de middag aan een workshop deel te nemen. Deze collegagroep, waarvan PACKED/VIAA één van de initiatiefnemers is, brengt periodiek verschillende spelers uit het veld samen om ervaringen uit te wisselen en te sensibiliseren m.b.t. thema’s als digitale participatie, digitale strategie en digitale innovatie. Participatie is immers één van de speerpunten in het Cultureelerfgoeddecreet en één van de vijf functies voor cultureelerfgoedwerking zoals die in dat decreet worden omschreven. Het is dan ook belangrijk dat zowel individuele instellingen als de sector in zijn geheel hier acties rond uitwerken.

Praktisch:

De locatie van de bijeenkomst van 12 december 2019 is de zolder van het museum Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge.
Het voormiddagprogramma duurt van van 9u30 tot en met 13u en is gratis.
Het namiddagprogramma is optioneel en duurt tot 16u. Aan de deelnemers van het namiddagprogramma wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd, om bij te dragen aan de kosten van de lunch en gastspreker.

Inschrijven kan via de FARO-website.

 

Programma:

 • 9u30 Onthaal met koffie en thee
 • 10u00 Verwelkoming
 • 10u10 Digitale strategie en digitale participatie in Musea Brugge, met toelichtingen over:
  • de aanpak van de digitale strategie van de nieuwe Cluster Cultuur Stad Brugge (Katrien Steelandt)
  • het onderzoeksproject meertaligheid ErfgoedBrugge.be (Carolina Droogendijk)
  • het project Gezellewebsite en participatie (Katrien Deroo)
  • de inzet van multimedia in het vernieuwde Gruuthusemuseum (Geert Souvereyns)
  • aansluitende vragenronde
 • 11u00 Naar een duurzaam beeld- en databeleid in de musea: wat kan Vlaamse Kunstcollectie voor je doen? (Pascal Ennaert, Vlaamse Kunstcollectie vzw)
 • 11u30 Pauze
 • 11u40 KOERS. Museum van de Wielersport: fysiek én digitaal tref- en knooppunt (Thomas Ameye, KOERS. Museum van de wielersport)
 • 12u00 Bezoek en toelichting Gruuthusemuseum
 • 13u00 (optioneel, indien je het namiddagprogramma niet volgt) Vrij bezoek Brugse Vrije/Stadhuis met erfgoedapp

Optioneel namiddagprogramma:

 • 13u00 Lunch
 • 14u00 Workshop over het bewust en succesvol inzetten van digitale toepassingen in museum- en erfgoededucatie. Door Arja van Veldhuizen (directeur Stadsmuseum Woerden, gastdocent Reinwardt Academie en freelance specialist cultuureducatie)
  In deze workshop buigen we ons over de vraag in welke mate digitale toepassingen kunnen bijdragen aan het realiseren van de leerdoelen die we in het museum- en erfgoededucatief werk voorop stellen. De workshop werkt als blikopener: wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat vervolgens realiseren, én zijn digitale toepassingen daarbij het meest geschikte middel? Hoe kan je meer structuur krijgen in het denken over digitale toepassingen? Bijvoorbeeld door goed te onderscheiden welke (didactische) functies digitale elementen hebben in het leerproces. Wat voor soort toepassingen zijn geschikt, gezien het educatieve doel dat je als erfgoedorganisatie wilt bereiken? Wanneer voegen digitale elementen echt iets toe? En welke (open source) tools kan je dan inzetten? Vele vragen die je in deze workshop aan het denken zetten, en je bewuster keuzes leren maken.
 • 16u Einde
Vlaanderen - Verbeelding werkt