Menu
NL
Annoteren Van Afbeeldingen Stad Brussel

Annotatie van de weergegeven gebouwen en structuren op 'Vue de Bruxelles' van Jan Baptist Bonnecroy op Wikimedia Commons

PACKED: eindrapport ontsluiting collecties Koning Boudewijnstichting via Wikimediaplatformen

Gedurende vier maanden (november 2018 - februari 2019) gingen PACKED vzw en de Koning Boudewijnstichting een samenwerking aan om de collectiegegevens van de Koning Boudewijnstichting te registreren en te publiceren als Linked Open Data. Het doel was om hun collectie, die in langdurige bruiklenen over verschillende collecties verspreid zit, een grotere online uitstraling te geven. Daartoe werden drie Wikimediaplatformen ingezet, met als vertrekpunt Wikidata. Het eindrapport van PACKED-medewerker Olivier Van D'huynslager over dit project is nu online beschikbaar.

Scope van het project

Vertrekkende vanuit de gediversifieerde deelcollecties die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting en beschreven zijn in hun collectiebeheersysteem (Adlib) werd een keuze gemaakt om de focus te leggen op de beeldende kunsten in de ruime zin van het woord (schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, keramiek, prentkunst, smeedwerk, e.a.). Vanuit de afgebakende deelset Collectie Charles Van Herck werd een strategie ontwikkeld om de collectiegegevens afkomstig uit die collectie van de Koning Boudewijnstichting op Wikidata te publiceren. Vervolgens werd bekeken welke andere deelcollecties kunnen volgen, en werd de ontwikkelde strategie herhaald en waar nodig bijgeschaafd.

Wikimediaplatformen

De publicatie van de metadata op Wikidata is hierbij het vertrekpunt. Dit stelt instellingen zoals de Koning Boudewijnstichting immers in staat om op een laagdrempelige wijze collectiegegevens in de vorm van Linked Open Data te publiceren en aanspreekbaar te maken voor SPARQL-endpoints. Hierdoor wordt de collectie niet alleen beter zichtbaar en/of vindbaar, maar wordt ook waardevolle contextinformatie toegevoegd. Met behulp van de beeldbank Wikimedia Commons werden vervolgens reproducties aan Wikidatarecords en Wikipedia-artikels gekoppeld.

In een laatste fase van het project werd ingezet op de distributie van het opgeladen beeldmateriaal op Wikipedia en het schrijven van Wikipedia-artikels over de deelcollectie(s), topstukken en archieven. Dit verhoogt voornamelijk de zichtbaarheid.

Wat maakte de collectie(s) van de Koning Boudewijnstichting tot een interessante case?

Dit project is bijzonder interessant omwille van de diversiteit aan objecten en de structuur en werking van de Koning Boudewijnstichting:

  • De combinatie van tweedimensionale en driedimensionale werken in de collectie brengt verschillen mee inzake de auteursrechten van fotografen van reproducties. Dat gegeven is belangrijk om informatie over de rechtenstatus en de toepasselijke licentie van een fotografische reproductie in het datamodel van Wikidata onder te brengen.
  • De collectie van de Koning Boudewijnstichting zit verspreid over meer dan zeventig depothouders met elk hun eigen registratiesysteem. Wikidata kan faciliteren bij het creëren van een (universele, genormaliseerde) omgeving waarin deze collectie(s) als één geheel doorzocht en getoond kunnen worden. Daarnaast brengt het ook de verschillende URI’s, bronnen en platformen samen.
  • De collectie van de Koning Boudewijnstichting is gevarieerd van aard, gaande van sculptuur, schilderij, toegepaste kunst tot boekbanden en literair erfgoed. Dat maakte het noodzakelijk om voor elk type object de datamodellering te herdenken.
  • De collectie is zowel beschreven op collectieniveau als op objectniveau. Beide niveaus moesten dus gemapt worden naar het datamodel van Wikidata.

Download hier het eindrapport.

Vlaanderen - Verbeelding werkt