Menu
NL
Opstelling He K

CC BY-SA PACKED vzw

PACKED: capteren van data van 3,5 inch diskettes van House for Electronic Arts

In mei 2018 kreeg PACKED van House for Electronic Arts (HeK, Basel) de vraag om data te capteren van 3,5-inch diskettes. Het ging om de digitale kunstwerken Raoul A. Pictor cherche son style (1993) van Hervé Graumann en Über Sehen (1993) van Studer / Van den berg. In totaal waren dit negen high density diskettes waarvan sommige voor Mac en andere voor Windows gemaakt waren. HeK beschikte niet over de juiste leesapparatuur om de data te capteren. PACKED vzw werkte, als onderdeel van het project Resurrection Lab, een workflow uit om de data van de diskettes te halen.

Diskettes zijn gegevensdragers met een capaciteit van 80 kB tot 2,88 MB, de laatste waarop door middel van magnetisme gegevens worden opgeslagen. Ze waren alomtegenwoordig in de jaren tachtig tot de opkomst van de cd-r en USB-stick eind jaren negentig/begin jaren 2000. Ze bestaan in verschillende soorten en varianten die niet compatibel zijn. Vele types vereisen een eigen leestoestel, waarmee andere types diskettes niet kunnen worden beschreven of gelezen. Bovendien zijn diskettes fragiele dragers. Als ze te beschadigd zijn, is de kans reëel dat de leesapparatuur de dragers niet meer kan lezen en de kunstwerken verloren gaan.

Om de inhoud van de diskettes te migreren, werden disk images gemaakt. Dit zijn bestanden die de integrale inhoud van een schijf bevatten. Opdat HeK de bestanden zou kunnen gebruiken, werden de bestanden van de disk image geëxporteerd. Het net gepubliceerde praktijkvoorbeeld op TRACKS beschrijft hoe we hierbij te werk gegaan zijn.

Vlaanderen - Verbeelding werkt