Menu
NL
Collegagroep Digitale Collectieregistratie 18 Juni Copyright Faro

Collegagroep digitale collectieregistratie 18 juni 2019. Beeld: FARO

PACKED: bijeenkomst collegagroep digitale collectieregistratie

06.12.19 event

Eind 2018 werd een totaal bedrag van 1.111.000 euro projectsubsidies toegekend aan zestien projecten voor digitale collectieregistratie. Aan PACKED en FARO werd de opdracht gegeven een coachingstraject uit te werken om de kwaliteit en de duurzaamheid van de projecten te versterken, wat leidde tot de opstart van een collegagroep digitale collectieregistratie in februari 2019. De collegagroep kwam vervolgens samen op 18 juni en 9 september 2019, en op 6 december 2019 is de vierde bijeenkomst van dit jaar gepland.

Midden 2018 lanceerde de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz een nieuw subsidiereglement om concreet werk te maken van het inhalen van de vastgestelde achterstand op het vlak van digitale collectieregistratie in de Vlaamse cultureelerfgoedsector. Zestien projecten werden geselecteerd voor deze projectsubsidies. In 2019 werd een nieuwe oproep gelanceerd om projectvoorstellen in te dienen, maar er is nog geen beslissing genomen over de toekenning van de subsidies. 

Op 21 februari 2019 bracht een collegagroep de gehonoreerde projecten uit de eerste ronde een eerste keer samen, waarbij elke  projectverantwoordelijke zich tijdens een vijf minuten durende projectpitch aan de andere deelnemers voorstelde (die pitches zijn hier te bekijken). In vier groepen werd bekeken rond welke uitdagingen de deelnemers elkaar kunnen versterken, hoe ze kunnen samenwerken en hoe ze ervaringen kunnen delen. Op basis van deze uitdagingen werkten het departement CJM, FARO en PACKED een aangepast coachingstraject uit. 

Op 18 juni 2019 kwam de collegagroep digitale collectieregistratie voor de tweede keer samen bij FARO. We wisselden ervaringen uit over samenwerken met ICT- / digitaliseringsbedrijven, bijzonderheden bij het uitbesteden van digitaliseringswerk en hoe je een project kunt uitvoeren binnen een beperkte tijdsvork. Henk Vanstappen (DATABLE) gaf een presentatie over hoe je data kunt opschonen in Adlib, waarna Olivier van D'Huynslager (Design museum Gent) een praktijkvoorbeeld over hoe je data kunt opschonen met Open Refine presenteerde. Livia Snauwaert (Departement CJM) maakte ons online wegwijs in digitale collectieregistratie en Bert Lemmens (PACKED) toonde de CEST-wiki en hoe je hierop documentatie kunt plaatsen. We sloten de dag af met een groepsgesprek rond registratie met vrijwilligers met moderator Wouter Lammens (Departement CJM). 

Op 9 september 2019 vond een derde bijeenkomst plaats. Bert Lemmens (PACKED) en gaf een presentatie over IIIF en de VKC-IIIF beeldinfrastructuur die PACKED en VKC, aansluitend op het project Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer, als proefopstelling hebben ontwikkeld. Pascal Ennaert ging aansluitend dieper in op deze proefopstelling van de IIIF-beeldinfrastructuur gekoppeld aan de VKC-datahub. Daarna waren er thematische gesprekstafels over collectieregistratie, auteursrechten en (linked) open data. Zodra het volledige verslag beschikbaar is, zal je dat eveneens op onze website vinden.

Op 6 december 2019 is er opnieuw een bijeenkomst van de collegagroep digitale collectieregistratie. 

Programma 6 december 2019

De bijeenkomst vindt plaats bij FARO, Priemstraat 51,1000 Brussel van 10u30 tot 15u45.

  • 10u30: Keuze uit drie workshops
  1. Workshop Open data | Packed/VIAA 
  2. Edit-a-thon invulboek objecten op CEST | Bert Lemmens (Packed/VIAA) en Livia Snauwaert (Departement CJM) 
  3. Workshop technische metadata in beelden | Rony Vissers (Packed/VIAA) 
  • 12u30: Lunch
  • 13u30: Visuele herkenning in beelden | Natasia Vanderperren (Packed/VIAA)
  • 14u:     Presentatie open data. Hoe collectiedata beschikbaar stellen voor hergebruik? | Packed/VIAA
  • 14u30: Pauze
  • 14u45: Project pitches: van enkele projecten uit de inhaalbeweging digitale collectieregistratie
  • 15u45: Einde

De collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA / PACKED en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. De collegagroep staat ook open voor collega's uit de cultureel-erfgoedsector zonder lopend project. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt