Menu
NL
Schermafbeelding 2019 03 26 Om 12 30 27

Bron beeld: CultURIze website (ontwerp Marie Devos en Milena Vergara Santiago i.h.k.v. Open Summer Of Code 2018)

PACKED: projectupdate beheersmodel voor opensourcetool CultURIze

PACKED werkt in 2019 samen met Open Knowledge Belgium, het Vlaams Architectuurinstituut en de Vlaamse Kunstcollectie aan het project dat een coöperatief beheersmodel ontwikkelt voor de opensourcetool CultURIze. Dat is een tool die het duurzaam identificeren van cultureel-erfgoedobjecten op het web mogelijk maakt. De afgelopen drie maanden hebben we onderzoek gedaan naar de bestaande beheersmodellen voor opensourcesoftware, hebben we verder gewerkt aan de code van de CultURIze-tool en zijn we begonnen met de pilootprojecten.

Het project is begonnen met een veldonderzoek naar diverse coöperatieve beheersmodellen voor opensourcesoftware, niet enkel in de erfgoedsector maar ook in andere sectoren:

  • Er werd een overzicht gemaakt van bestaande voorbeelden van beheersmodellen voor opensourcetools zoals o.a. The Open Preservation Foundation, Project Blacklight, MediaConchw3id.org project, Fossology en verschillende use cases op de Open Collective platform. Per voorbeeld werden er elementen geanalyseerd zoals o.a. de opzet van het model zelf, de tijdsinvestering die nodig is, de  kosten en de financieringsbronnen, de overzichtelijkheid van uitgaven en investeringen, lidmaatschap service en inspraak, inclusiviteit van kleine en grote spelers.
  • We zijn in het kader van CultURIze bezig met een onderzoek naar de randvoorwaarden voor het opzetten van een duurzaam beheersmodel voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen: o.a. welke instellingen zouden interesse hebben om lid te worden van zo'n beheersmodel, welke bijdrage en in welke vorm zouden ze willen geven en welke diensten en graad van inspraak zouden ze ervoor willen verkrijgen.
  • PACKED-medewerker Alina Saenko heeft in januari 2019 als een spreker deelgenomen aan de PIDapalooza-conferentie. Ze heeft de CultUIRze-tool voorgesteld tijdens een presentatie, en onderzoek gedaan naar verschillende beheersmodellen van andere initiatieven rond persistente identificatie.

Er zal een reeks van pilootprojecten worden uitgevoerd in de loop van 2019 om input te verkrijgen rond het beheersmodel en rond de werking van de CultURIze-tool zelf:

  • Het Vlaams Architectuurinstituut is momenteel bezig met de tests om de huidige versie van de CultURIze-tool te implementeren. We krijgen er waardevolle feedback over enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van de handleidingen, de installatieprocedure en de werking van de tool en anderzijds bugs of bijkomende features.
  • De Vlaamse Kunstcollectie heeft ook al de code van de tool bekeken en voorstellen rond bugs of bijkomende features gedaan. In de volgende fase zal de tool ook uitgetest worden.
  • Er zullen ook andere pilootprojecten opgestart worden in de loop van 2019. Indien je interesse hebt, neem dan zeker contact met ons op.  

Daarnaast hebben we ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van de code van de CultURIze-tool. De huidige versie en de lijst van de nog te ontwikkelen onderdelen kun je op Github vinden. De productieklare versie is nog in ontwikkeling. We gebruiken de feedback uit de pilootprojecten om versie 1.0 af te werken.

In de komende periode zullen we verder werken aan de hierboven vermelde acties. Daarnaast zullen we een ontwerp van het beheersmodel voor CultURIze m.b.v. een participatieve oefening met verschillende erfgoedorganisaties ontwikkelen.

Vlaanderen - Verbeelding werkt