Menu
NL
Ubuntu Hardy Server 20080508

Ontsluiting en hergebruik van cultuurdata via Wikimedia platformen

PACKED vzw onderzoekt hoe culturele organisaties data over hun activiteiten en collecties op een zinvolle manier kunnen ontsluiten en hergebruiken met behulp van Wikimedia-platformen en hun potentieel voor linked open data publicatie. In de lijn van onze ondersteuning vanuit zowel de erfgoed- als de kunstensector, werkt PACKED vzw samen met Wikimedia België om data, beelden en content te ontsluiten van zowel collectiebeherende erfgoedinstellingen als het documenteren van levend erfgoed en de kunstensector op Wikimediaplatformen.

Dit traject is gestart in samenhang met het meerjarig traject rond persistente identificatie en zal in 2018 resulteren in een aantal concrete acties in samenwerking met volgende 
projectpartners: Wikimedia BE, Wikimedia NL, Het Firmament, Constant vzw, DEN, Open Belgium, Open Knowledge Foundation, Creative Commons Belgium.

Daarnaast zijn ook de contentpartners voor dit traject erg belangrijk. Dit zijn in 2018 LUKAS, Archiefbank Vlaanderen, Iedereen Leest, Werkplaats Immaterieel Erfgoed en de Vlaamse overheid (Kasteel van Gaasbeek), DIVA, Amsab, KBR, FoMu, KMKG, Cinematek, ODIS, VGC/Erfgoedcel Brussel (Brusselse Museumcollecties), Gentse museumcollecties, Kunstenpunt, Iedereen Leest, Nederlandse Taalunie en VGC.


foto: door Altonbr op English Wikipedia (Own work by the original uploader) [GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)], via Wikimedia Commons

Vlaanderen - Verbeelding werkt