Menu
NL
Future Proof580X330Pxbanner Lima 0

LIMA: eindrapport FUTURE PROOF MEDIA ART over het documenteren en preserveren van mediakunstwerken

Bij LIMA, het Internationale Platform voor Duurzame Toegang tot Mediakunst, heeft een team van experten in conservering, documentatie, technologie, digitale oplossingen en geluids- en beeldproductie, in samenwerking met de Nederlandse mediakunstenaar Geert Mul een grootschalig onderzoek gevoerd naar benaderingen van documentatie en preservering van complexe en vaak interactieve mediakunstwerken gebaseerd op software. Het doel was een draaiboek te maken voor toekomstige presentatiemomenten van de kunstwerken.

De continue ontwikkeling en flux van technologieën biedt voor kunstenaars een unieke kans om te experimenteren en nieuwe media te verkennen. Tegelijkertijd stellen er zich steeds nieuwe uitdagingen voor degenen die hun kunstwerken ook in de toekomst zullen moeten presenteren. De preservering van born-digital kunst betekent het vinden van oplossingen voor vaak erg complexe kunstwerken.

De snelle technologische veranderingen zorgen ervoor dat het onrealistisch is om van elke individuele kunstenaar, academie, museum of erfgoedinstelling te verwachten ze voor elk nieuw medium een duurzame preserveringsstrategie ontwikkelen. LIMA initieert en participeert daarom in collaboratieve onderzoeksprogramma's die preserveringsvraagstukken van born-digital kunst onderzoeken. In het werk van Geert Mul was de centrale vraag: wat betekent duurzaam in de context van zogenaamde onstabiele media zoals interactieve en generatieve kunstwerken?

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een Engelstalig eindrapport. Je kunt het hier op de website van LIMA raadplegen.

Vlaanderen - Verbeelding werkt