Menu
NL
Public Domain 2C736 450X450

PACKED vzw: lancering van Publiek Domein Werkgroep

PACKED vzw organiseert vanaf 2018 een nieuw initiatief dat de erfgoedsector begeleidt bij het uitvoeren van een opendatabeleid. Het project focust op het jaarlijks online toegankelijk maken van een beperkte set cultureel-erfgoedobjecten waarop dat jaar de auteursrechtelijke bescherming is vervallen. Het is een mooie kans om op een bevattelijke en stapsgewijze manier materiaal online publiek toegankelijk te maken en om (creatief) hergebruik te stimuleren of publieksactiviteiten rond die werken te organiseren.

Het auteursrecht beschermt de creatie en verspreiding van artistiek werken. De auteursrechtelijke bescherming vervalt in België 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar. De werken komen dan in het publieke domein terecht. Dat betekent echter nog niet dat die werken meteen ook effectief (online) toegankelijk worden. Als we willen dat de opname in het publieke domein de vrije toegang tot werken garandeert, moeten erfgoedbeherende instellingen eerst hun collecties ontsluiten.

De online publicatie van werken uit het publieke domein hoeft echter niet veel werk te kosten. Dat is zeker het geval wanneer men gebruik maakt van al bestaande platformen en infrastructuur. Onze ervaring met het gebruik van Wikimediaplatformen wijst uit dat het regelmatig publiceren van beperkte datasets zowel haalbaar is voor elke instelling als dat het een goede manier is om op een structurele manier rond open data te beginnen werken. Ook de onlangs gepubliceerde visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ verwijst naar de grote zichtbaarheid van content op de Wikimediaplatformen en roept de erfgoedsector op om gebruik te maken van die gratis beschikbare infrastructuur. Ze maakt uitwisseling en verrijking van collectiedata in twee richtingen mogelijk: van erfgoedinstellingen naar de Wikimediaplatformen, en van de Wikimediaplatformen naar de erfgoedinstellingen.

Het project heeft een tweeledig doel: enerzijds voor elke partner een werking opzetten rond het jaarlijks structureel toegankelijk maken van beperkte datasets en beelden van werken waarvan recentelijk de auteursrechtelijke bescherming is vervallen, en anderzijds de publieke activiteiten rond Publiek Domein Dag en het hergebruik van materiaal ondersteunen. De resultaten zullen op een gemeenschappelijke projectpagina wereldkundig gemaakt worden.

Wil je meedoen? Contacteer ons dan en voeg de naam of Wikipediapagina van je instelling toe aan de lijst van deelnemende instellingen.

Contactpersonen:

Vlaanderen - Verbeelding werkt