Menu
NL
Metaaldetectie 740Pix

Foto: Jose Luis Cernadas Iglesias uit Coruña, España [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Histories: overname beheer MEDEA-project voor metaaldetectoristen

Sinds begin 2019 is het beheer van het MEDEA-project (www.vondsten.be) overgenomen door Histories. MEDEA is een onlineplatform waar detectoristen, onderzoekers en erfgoedmedewerkers archeologische metaaldetectievondsten en kennis kunnen delen. Het werd de voorbije jaren ontwikkeld door de VUB in samenwerking met o.a. PACKED, en kent nu een doorstart in de vernieuwde werking van Histories.

MEDEA ontstond vanuit de nood van detectoristen en wetenschappers om metaaldetectievondsten beter in kaart te brengen. Het doel van het project was om archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Zo hopen de VUB-onderzoekers niet alleen deze ondergewaardeerde vondstcategorie beter toegankelijk te maken voor geïnteresseerde onderzoekers, erfgoedmedewerkers en liefhebbers, maar ook de belangrijke bijdrage van hobbydetectoristen beter te belichten. Het initiatief lag bij een breed samenwerkingsverband van het Brussels ErfgoedLab (BREL, departement History, Archaeology, Arts, Philosophy & Ethics, VUB), Imec-SMIT (VUB), en PACKED, met de steun van de Vrije Universiteit Brussel en de Herculesstichting. Met het aantrekken van nieuwe partners in dit samenwerkingsverband, hoopt Histories het draagvlak in de nabije toekomst nog te versterken.

De komende maanden wordt getracht de werking van MEDEA te bestendigen en verder uit te breiden. Een van de prioriteiten is het linken van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) aan de databank van vondsten.be. Op dit moment zijn detectoristen immers verplicht hun vondsten te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, waardoor een melding op vondsten.be gezien wordt als dubbel werk. Het grote voordeel van MEDEA is dat de vondsten meteen zichtbaar worden voor zowel detectoristen, wetenschappers, studenten en andere liefhebbers, iets wat voor de CAI niet het geval is.

Ook zal getracht worden om zoveel mogelijk contacten te leggen met de gemeenschap van detectoristen. Er staan verschillende promotie-evenementen op het programma. Een stand met een registratiestation, uitleg over MEDEA, Histories en determinatiemogelijkheden en een plaats om foto’s te nemen op netwerkdagen en archeologiedagen bijvoorbeeld, is iets waaraan de bezoekers van deze evenementen zich kunnen verwachten. Zoals in het verleden blijft samenwerken met individuele detectoristen, musea of collecties van heemkundige kringen een belangrijk punt op de agenda, in de hoop MEDEA nog beter, groter en vloeiender te maken in de toekomst.

Voor het project werd recent een nieuwe medewerker aangeworven: Katelijne Nolet. Je kunt bij haar terecht met alle vragen over dit project via katelijne.nolet@historiesvzw.be.

Voor meer informatie over de bijdrage van PACKED aan dit project, klik hier.

Vlaanderen - Verbeelding werkt