Menu
NL
700Px Cc Logo Circle

Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht: vorming over Creative Commons licentieframework

11.09.18 vorming

Om ervaringen uit te wisselen rond auteursrechten en hun impact op gebruikers in de cultureel-erfgoedsector hebben FARO, PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie de krachten gebundeld in de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Op de volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep op 11 september 2018, komt jurist Joris Deene een uiteenzetting geven over het Creative Commons licentieframework, dat open inhoud wil bevorderen.

Over de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

Het belang van auteursrechten neemt voortdurend toe in onze samenleving. In een digitale omgeving botsen de gangbare afspraken afspraken over auteursrechten, en raken de rechten van de makers en de gebruikers in onevenwicht. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen. In die debatten staan de gebruikers zwak. Onder gebruikers verstaan we zowel de eindgebruikers als de instellingen uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap die een aanbod ter beschikking stellen van hun huidige en toekomstige gebruikers. Om de krachten te bundelen en ervaringen uit te wisselen organiseren FARO, PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Geïnteresseerde organisaties en instellingen kunnen zich daar op eenvoudig verzoek bij aansluiten door een e-mail te sturen naar jeroen.walterus@faro.be.

Praktische informatie over de volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep vindt plaats op dinsdag 11 september om 14.00u bij FARO, zaal B. 

Agenda: 

  • verwelkoming; stand van zaken Europese copyright reform;
  • presentatie van het definitieve memorandum van SA&S en de Gebruikersgroep voor de verkiezingen van 2019;
  • variapunten en vragen;
  • vormingsmoment over het Creative Commons licentieframework (J. Deene).

Over Creative Commons

Creative Commons (CC) is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud. Het wil het mogelijk maken om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht of copyright mogelijk is, zodat die werken bijvoorbeeld makkelijker gekopieerd en verspreid kunnen worden of dat anderen er verder aan kunnen werken. Creative Commons biedt verschillende vrije licenties aan die copyrighthouders kunnen gebruiken om bij het verspreiden van informatie problemen te voorkomen die door de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden.


Vlaanderen - Verbeelding werkt