Menu
NL

Eindrapport 'Linked Open Data publicatie via Wikidata'

publicatie

Eind januari heeft PACKED de resultaten van het project 'Linked Open Data publicatie via Wikidata' gepresenteerd aan de partners. Dit project onderzocht de infrastructuur die Wikidata gratis ter beschikking stelt en door musea gebruikt kan worden om zowel hun opendatabeleid in de praktijk te brengen als hun collectiedata als Linked Open Data te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.

In de loop van dit project werden de collectiedata van de partnermusea als Linked Open Data via Wikidata beschikbaar gesteld, met name de basisidentificatiegegevens over kunstwerken. Dit zijn velden zoals: inventarisnummer, titel, kunstenaar, datering, objectnaam, collectie en persistente URI. Op 29 januari 2016 was er als resultaat data over 26.680 kunstwerken uit de partnermusea op Wikidata aanwezig. In vergelijking: in oktober 2015, aan het begin van het project, waren dat maar 65 kunstwerken. Op die manier werden de resultaten van de voorgaande projecten zichtbaar, wordt er meer informatie over kunstwerken beschikbaar gesteld via de geactiveerde persistente URI’s en worden meer gebruikers naar die informatie toegeleid.

In het kader van dit project werden er ook handleidingen uitgeschreven die andere instellingen moeten helpen om hun data via Wikidata beschikbaar te maken:

Meer informatie over dit project, alsook het resultatenoverzicht en het eindrapport kan u bekijken op de CEST-website of op Wikidata.
De projectpagina op Wikidata biedt ook een volledig overzicht van het aantal kunstwerken die per instelling op Wikidata werden gepubliceerd.

Heb je verdere ideeën rond het hergebruik van data over kunstwerken die nu op Wikidata onder open licentie zijn gepubliceerd, laat het ons dan zeker weten!

Vlaanderen - Verbeelding werkt