Menu
NL
Schermafbeelding 2019 10 09 Om 10 49 20

Bron: Cultuurconnect.be, in het nieuwe systeem is software voor website, CRM, planning en ticketing geïntegreerd

Cultuurconnect: bevraging over digitaal samenwerken in kunst- en cultuurhuizen

Op vraag van de Vlaamse Overheid onderzoekt Cultuurconnect hoe kunst- en cultuurhuizen meer digitaal kunnen samenwerken op vlak van planning, ticketing, website en CRM (Customer Relationship Management). Via een bevraging verzamelen ze zoveel mogelijk input van kunst- en cultuurhuizen over hun verwachtingen, wensen en noden bij het project 'Digitaal Podium'. Je kan de bevraging invullen tot 27 oktober 2019.

In een eerder experiment “Regio CC” onderzocht Cultuurconnect in welke mate regionale samenwerking tussen cultuur- en gemeenschapscentra wenselijk en haalbaar is. Zo werd het idee van een gedeeld ticketingsysteem geboren. Uit een haalbaarheidsstudie bleek een koppeling van het ticketingsysteem met andere (externe) systemen wenselijk, zoals CRM (Customer Relations Management), een planningssysteem en een website. De doelgroep werd verbreed tot kunst- en cultuurhuizen, en de haalbaarheidsstudie toonde aan dat 80% van de bevraagde cultuurhuizen Cultuurconnect de geschikte partner vindt om dit uit te bouwen. 

Met het projectteam ‘Digitaal Podium’ trok Cultuurconnect de voorbije zomer naar diverse huizen om hun werking in kaart te brengen, bijvoorbeeld CC Belgica in Dendermonde. Samen met een adviesgroep en zoveel mogelijk in samenwerking met de sector tekent Cultuurconnect in een conceptnota nu de krijtlijnen uit van een digitale basisinfrastructuur voor kunst- en cultuurhuizen. Om in de conceptnota, die in april 2020 wordt voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, een volledig beeld te geven van de huidige situatie en hoe die geoptimaliseerd kan worden, bevraagt Cultuurconnect professionals uit de cultuur- en gemeenschapscentra en kunstenorganisaties. Werk jij in een cultuur- of gemeenschapscentrum of een kunstenorganisatie? Dan is jouw input meer dan welkom. De bevraging invullen duurt maximaal 20 minuten.

Ga naar de bevraging.

Bron: https://www.cultuurconnect.be/nieuws/bevraging-kunstencultuurhuizen

Vlaanderen - Verbeelding werkt