Menu
NL

PACKED vzw: 'Handboek rechten klaren' en 'Uitgepakt' op CEST

publicatie

In CEST kreeg het Handboek rechten klaren, dat PACKED vzw in 2011 heeft opgesteld, een update. We voegden informatie toe over o.a. panoramavrijheid en de rechtsbescherming van databanken, en actualiseerden de sectie over verweesde werken. In CEST werden ook de artikels toegevoegd die PACKED vzw de afgelopen drie jaar publiceerde in META, het door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) uitgegeven vakblad voor de informatieprofessional in Vlaanderen. In elk artikel, verschenen in de rubriek Uitgepakt, wordt in eenvoudige taal een begrip, technologie of standaard toegelicht die te maken heeft met digitalisering van cultureel erfgoed. Recente bijdragen worden vrijgegeven na het verschijnen van het tijdschrift in print.

bekijk het 'Handboek rechten klaren' op CEST

Om de lijst van alle gepubliceerde bijdragen in de rubriek 'Uitgepakt' op CEST weer te geven: ga naar de sectie Publicaties, en tik in de onderste zoekbalk 'Uitgepakt' om een tabel te krijgen van alle bijdragen in deze rubriek (met telkens 'uitgepakt' in de kolom 'type')

Vlaanderen - Verbeelding werkt