Menu
NL
Iiif 2

Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer

Eind 2016 heeft PACKED vzw het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer gestart. Dit project beoogt de ontwikkeling van een gestandaardiseerd protocol voor de automatisering van de uitwisseling van beelden. Tevens werken we aan een consensus over een dienstenpakket waarin musea voorzien om beelden ter beschikking te stellen voor hergebruik, en aan een plan van aanpak voor de uitrol van het gestandaardiseerd protocol in publieke collecties in Vlaanderen en Brussel.

Wat is een beeldenhub?
Een beeldenhub is het deel van een beeldbank dat ervoor zorgt dat beelden duurzaam toegankelijk zijn voor hergebruik. De specificatie van een beeldenhub bestaat uit:
• Een protocol (API) die het mogelijk maakt om systemen met elkaar te laten communiceren. Dit zorg ervoor dat beelden niet vastzitten in silo’s en telkens in andere platformen opgeladen moeten worden om beelden online te ontsluiten en uit te wisselen;
• De mogelijkheid tot persistente identificatie zodat er steeds een betrouwbare link naar de afbeeldingen is;
• Metadata om beelden doorzoekbaar en identificeerbaar te maken;
• Mogelijkheid om het gebruik van de beelden te meten door middel van logging;
• Mogelijkheid tot het bepalen wie welke beelden kan zien.

Actie 1: Inventaris van standaarden, tools en best practices
Als eerste werd een literatuurstudie uitgevoerd en een inventaris opgesteld met standaarden en best practices voor de ontsluiting van beelden. Hieruit worden die standaarden en best practices geconcludeerd die idealiter gebruikt worden voor de specificatie van de blauwdruk.

De inventaris behandelt volgende onderwerpen:
• Workflows met betrekking tot de omgang met digitale beelden;
• Datastructuren voor het vastleggen van beschrijvende en administratieve metadata;
• Protocollen (API’s) voor het online uitwisselen van beelden;
• Bestandsformaten voor de ontsluiting van beelden.

Momenteel wordt de laatste hand aan het rapport gelegd. SPECTRUM DAM (workflows), EXIF/IPTC (metadata), IIIF (protocollen), JPEG en TIFF (bestandsformaten) worden hierbij als te volgen praktijk naar voor geschoven.

Actie 2: Pilootprojecten
Om de theorie in de praktijk te testen, worden verschillende projecten uitgevoerd.
PACKED vzw kreeg de afgelopen maanden veschillende vragen binnen m.b.t. de ontsluiting van beelden en beeldbanken. Deze loketvragen worden in dit project gebruikt als pilootproject om de specificaties van het rapport uit te testen. Omdat de beeldenhubspecifatie voor verschillende soorten instellingen (collecties die nog geen beeldbank hebben, collecties die wel al een beeldbank hebben, kleine spelers, grote spelers…) haalbaar hoort te zijn, worden pilootprojecten uitgevoerd met diverse organisaties rond verschillende aspecten:
• KMSKA: (interne) ontsluting van beelden via de IIIF-protocollen;
• Erfgoed Vlaamse Ardennen: aanbesteding voor een nieuwe overkoepelende beeldbank voor verschillende gemeenten;
• Erfgoed en Musea Mechelen: aanbesteding voor de vervanging van de oude beeldbank van Picturae;
• Kusterfgoed: aanbesteding van een nieuwe overkoepelende beeldbank voor verschillende gemeenten. Hierbij wordt een open source beeldbeheersysteem uitvoerig uitgetest;
• Lukas: Uitwerking van functionaliteiten voor een beeldbeheersysteem dat Lukas zou kunnen aanbieden aan zijn partners;
• Collectie Vlaamse Gemeenschap: uitwerking van workflows en visie over het beheer van beelden en de ontsluiting van beelden via de IIIF-protocollen.

De pilootprojecten met Erfgoed Musea en Mechelen, Erfgoed Vlaamse Ardennen en Lukas werden reeds afgerond.

Actie 3: blauwdruk uittekenen
Op basis van het rapport en de pilootprojecten zal de blauwdruk uitgetekend worden. In deze blauwdruk worden verschillende scenario’s uitgedacht om een beeldenhub te ontwikkelen/implementeren.

De resultaten van het project zullen op CEST uitgeschreven worden. Code die ontwikkeld wordt zal op de GitHub-pagina van PACKED gepubliceerd worden.

Vlaanderen - Verbeelding werkt