Menu
NL
20180430 Bert Anciaux Small

Fragment uit Wikidatarecord over Bert Anciaux

PACKED vzw: bewaarplaatsen private archieven en erfgoedcollecties toegevoegd in Wikidata

Het afgelopen jaar heeft PACKED vzw gegevens uit Archiefbank Vlaanderen als linked open data gepubliceerd op Wikidata, de achterliggende databank van Wikipedia. Eerder hebben we dat ook gedaan met data over kunstwerken uit Vlaamse musea, en met data over speellocaties uit de podiumkunstensector. Nu hebben we 11.071 archiefbeschrijvingen gekoppeld aan Wikidatarecords van 9.732 archiefvormers. Aan die records zijn zo de bewaarplaatsen van archieven en collecties toegevoegd. Het Wikidatarecord over bijvoorbeeld politicus Bert Anciaux vermeldt nu dat zijn archief zich bevindt bij het ADVN | archief voor nationale bewegingen, en bevat tegelijkertijd een koppeling naar de archiefbeschrijving op de online databank Archiefbank Vlaanderen.

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox. Met de koppeling van de archiefbeschrijvingen aan Wikidata (en in de toekomst Wikipedia) willen we enerzijds bereiken dat de bewaarplaatsen van de private archieven en erfgoedcollecties ook vindbaar worden buiten de onlinedatabank van Archiefbank Vlaanderen, en anderzijds dat de online zichtbaarheid van zowel Archiefbank Vlaanderen als de bewaarplaatsen wordt vergroot.  

Om de koppeling te verwezenlijken hebben we eerst een persistente identifier toegekend aan elke archiefbeschrijving in Archiefbank Vlaanderen. Die persistente identifiers hebben de vorm van een onveranderlijk webadres. Bijvoorbeeld de beschrijving van het archief van Bert Anciaux dat zich bij ADVN bevindt, kreeg de identifier http://www.archiefbank.be/dlnk/AE_3298. Vervolgens hebben we ervoor gezorgd dat alle archiefvormers (zowel natuurlijke personen als organisaties) uit de lijst van Archiefbank Vlaanderen een eigen Wikidatarecord hebben. Voor de archiefvormers waarvoor dat nog niet het geval was, hebben we eerst een Wikidatarecord aangemaakt. Pas daarna hebben we in de 9.732 records de naam van de bewaarplaats en de link naar de archiefbeschrijving toevoegen.  

Door koppeling tussen de archiefbeschrijvingen en de Wikidatarecords wordt het niet alleen gemakkelijker om de informatie over de bewaarplaatsen toe te voegen aan Wikipedia-artikels, maar kunnen in de omgekeerde richting ook de beschrijvingen op Archiefbank Vlaanderen met behulp van linked open data worden verrijkt, bv. met informatie uit Wikidata en Wikipedia. Het zoeken door diverse gebruikers naar informatie over private archieven en collecties wordt op die manier op verschillende online locaties verbeterd.

Vlaanderen - Verbeelding werkt