Menu
FR
Slack Imgscom 3 1

Presentaties over culturele organisaites en de Wikimediapltformen

Cultureel-erfgoedorganisaties en culturele organisaties in ruimere zin kunnen veel hebben aan de Wikimediaplatformen, niet alleen als passief gebruiker, maar ook door inhoud aan te leveren aan één van de platformen van het Wikimedia-ecosysteem. Een van de geijkte manieren om zelf bij te dragen is bv. het schrijven van wikipedia-artikels. Zelf over de eigen werking schrijven is daarbij omwille van de door Wikipedia gevraagde neutraliteit niet aangewezen, maar vrijwilligers met een interesse in je werking kunnen dit wel doen, en als organisatie kan je een gunstig klimaat voor dit soort acties creëren. Je kan ook Wikimedia Commons verrijken met foto's, of Wikidata met datasets. PACKED-medewerkers hebben de voorbije maanden presentaties gegeven over de mogelijkheden voor organisaties om zelf actief aan de slag te gaan.

Vlaanderen - Verbeelding werkt