Menu
EN
Lancering Zelfevaluatietool

Beeld: Departement Cultuur, Jeugd en Media, CC BY NC ND

PACKED: zelfevaluatietool digitale maturiteit op sectorevenementen

Op 15 januari 2019 lanceerde PACKED samen met het departement CJM de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit. Op www.digitalematuriteit.be kunnen organisaties uit het brede culturele veld hun digitale maturiteit inschatten aan de hand van 47 stellingen in vijf categorieën, gaande van beleid en aansturing, interactie met doelgroepen, aanbod, organisatie en competenties tot processen. Op 25 februari 2019 zal PACKED met de tool aanwezig zijn op het inspiratiefestival digitale innovatie Dig It Up, en op ... wordt hij ook voorgesteld op de collegagroep Digitale participatie. Ook de komende maanden zal PACKED de tool nog komen voorstellen op events waar de doelgroep verzamelt.

Vlaanderen - Verbeelding werkt