TRACKS / Erfgoedzorg kunstensector

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ wil binnen de kunstensector de zorg voor het eigen archief stimuleren. Via de online toolbox TRACKS worden hiervoor handige tools aangereikt. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie. De uitvoering van het project is in handen van PACKED vzw.

4 acties

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ bestaat uit vier acties:

  • terreinverkenning en overleg;
  • creatie van TRACKS, een online toolbox voor archieven en collecties in de kunstensector;
  • opstellen van een roadmap voor sensibilisering en dienstverlening;
  • dissemineren van projectresultaten en sensibiliseren omtrent duurzaamheid.

De terreinverkenning is ondertussen afgerond en kan u via deze link als PDF-bestand downloaden. Op basis van deze terreinverkenning werd een actieplan opgesteld voor de uitvoering van het project in 2014. Klik hier om dit actieplan als PDF-bestand te downloaden.

Ontwikkeling van de online toolbox TRACKS

Met de ontwikkeling van de online toolbox TRACKS worden laagdrempelige richtlijnen opgesteld die een invulling geven aan wat ‘zorg dragen voor eigen archief en eigen collectie’ inhoudt. TRACKS geeft antwoorden op volgende vragen:

  • wat is zorg dragen voor eigen archief en collectie?
  • waarom aan archief- en collectiezorg doen?
  • hoe kan ik zorg dragen voor mijn archief en collectie?
Pilootprojecten

In het kader van de ontwikkeling van de TRACKS-toolbox worden ook enkele pilootprojecten uitgevoerd. Elk van deze pilootprojecten heeft een specifieke vraagstelling of invalshoek. Ze toetsen de objectieven en motivaties voor archiefzorg in de kunstensector aan de realiteit. Alle problemen, vragen en moeilijkheden waarmee de kunstensector te maken kan krijgen bij het realiseren van een archiefwerking komen aan bod. De pilootprojecten richten zich op de verschillende deelsectoren en mogelijke obstakels bij het archiveren. Er wordt ook gekeken hoe men proactief aan archiefzorg kan doen of hoe men reeds bij de creatie rekening kan houden met een duurzame bewaring van het materiaal of het werk.

Partners in het project

Het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ is een samenwerking van PACKED vzw met BAM, VTi, Faro, Het Firmament, Resonant, VAi / CVAa, Archiefbank Vlaanderen en Forum voor amateurkunsten. Het wordt uitgevoerd in overleg met de musea voor hedendaagse kunst en de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel.

Ondersteuning

Organisaties en kunstenaars die met hun archief (zowel digitaal als analoog) aan de slag willen kunnen beroep doen op de ondersteuning van de bevoegde expertisecentra en steunpunten. PACKED vzw zelf biedt vooral ondersteuning met betrekking tot digitale archieven en collecties.

Meer info over dit project kan je bekomen via .(JavaScript must be enabled to view this email address) (Agentschap Kunsten en Erfgoed) of .(JavaScript must be enabled to view this email address) (PACKED vzw).Een beknopte versie van het aanvraagdossier van dit project kan u downloaden via deze link (PDF-bestand).

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be